Xàtiva expropiarà els locals annexos a Santa Clara per a la construcció del Palau de Justícia

La Conselleria de Justícia ja ha mostrat interès en començar la licitació d’una inversió que rondarà els 9 milions d’euros

L’Ajuntament de Xàtiva porta al plenari d’aquest dissabte la necessita de declaració d’expropiació dels locals annexes al Monestir de Santa Clara, el que permetrà disposar de la totalitat de la superfície per tal de poder iniciar el projecte d’esfondrament i posterior construcció del nou Palau de Justícia de Xàtiva.

La comissió de Foment va decidir, amb els vots a favor del PSPV-PSOE, Xàtiva Unida i Ciutadans, i l’abstenció del Partit Popular, proposar al plenari la necessitat d’ocupació i expropiació dels locals situats en la planta baixa, adossats a l’antic convent de Santa Clara amb accés des de l’Avinguda de Selgas, que actualment estan destinats a l’hostaleria, per als que s’està amb negociacions amb el propietari.

Aquesta proposta esdevé després de que Conselleria de Justícia haja mostrat la seua voluntat de començar les gestions per tal de licitar una inversió que rondarà els 9 milions d’euros, i per a la qual és necessari aquest pas previ d’expropiació.

«És molt satisfactori poder completar aquesta operació i veure com l’Administració té una voluntat clara i ferma de tirar endavant i avançar en la construcció del nou Palau de Justícia», ha manifestat el segon tinent d’alcalde i regidor de Patrimoni, Ignacio Reig, qui ha afegit que «la intenció del Ajuntament és disposar quant abans del ple domini del local i cedir la totalitat de la part de Santa Clara, on es construirà el nou Palau per part de la Conselleria de Justícia».


En Castellà:

Xàtiva expropiará los locales anexos a Santa Clara para la construcción del Palau de Justicia

La Conselleria de Justicia ya ha mostrado interés en empezar la licitación de una inversión que rondará los 9 millones de euros

El Ayuntamiento de Xàtiva lleva al pleno de este sábado la necesidad de declaración de expropiación de los locales anexos al Monasterio de Santa Clara, lo que permitirá disponer de la totalidad de la superficie para poder iniciar el proyecto de derrumbamiento y posterior construcción del nuevo Palau de Justicia de Xàtiva.


La comisión de Fomento decidió, con los votos a favor del PSPV-PSOE, Xàtiva Unida y Ciudadanos, y la abstención del Partido Popular, proponer al pleno la necesidad de ocupación y expropiación de los locales situados en la planta baja, adosados al antiguo convento de Santa Clara con acceso desde la Avenida de Selgas, que actualmente están destinados a la hostelería, para los que se está con negociaciones con el propietario.
Esta propuesta llega después de que Conselleria de Justicia haya mostrado su voluntad de empezar las gestiones para licitar una inversión que rondará los 9 millones de euros, y para la cual es necesario este paso previo de expropiación.


«Es muy satisfactorio poder completar esta operación y ver cómo la Administración tiene una voluntad clara y firme de salir adelante y avanzar en la construcción del nuevo Palacio de Justicia», ha manifestado el segundo teniente de alcalde y regidor de Patrimonio, Ignacio Reig, quien ha añadido que «la intención del Ayuntamiento es disponer cuanto antes del pleno dominio del local y ceder la totalidad de la parte de Santa Clara, donde se construirá el nuevo Palacio por parte de la Conselleria de Justicia».

No hay comentarios

Dejar respuesta

uno × cinco =