Xàtiva elimina el requisit del quilometratge de les beques de transport universitari

La junta de govern local de hui ha aprovat les bases per a la concessió de beques de transport per a universitaris residents a Xàtiva que cursen estudis de grau, formació professional de grau superior i música o dansa de grau superior, que no s’impartisquen a la ciutat, per al curs 2017/2018. La principal novetat d’enguany és que s’elimina el requisit del quilometratge, amb la qual cosa podran beneficiar-se de les beques tots aquells universitaris que estudien dins de l’estat espanyol. L’any passat es liquidaren 14.000 euros per aquest concepte. Enguany, la quantia destinada a aquestes ajudes ascendeix a 20.000 euros. L’import màxim atorgat a cada sol·licitant que complisca els requisits de les bases reguladores serà 400 euros.

La regidora d’Educació, Amor Amorós explica que la filosofia amb què es convoquen aquestes ajudes és «procurar la igualtat d’oportunitats, pensant en universitaris les famílies dels quals fan un gran esforç econòmic per donar estudis als seus fills i filles. Com a institució, hem de lluitar i perseguir aquest objectiu. Som receptius a les demandes dels usuaris i, per això, hem decidit eliminar el requisit que limitava el quilometratge, com a prova de que aquest equip de govern escolta les propostes de millora dels ciutadans».

El requisits per a poder beneficiar-se de les beques son els següents:

Estar empadronats a Xàtiva de manera continuada, durant els tres anys anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud. Si l’estudiant és estranger caldrà que acredite tindre el NIE.
Estar matriculat en formació professional de grau superior, estudis universitaris de grau o de música/dansa de grau superior durant el curs acadèmic 2017/2018. Per a poder rebre la beca s’haurà d’estar matriculat en un curs complet o com a mínim en el 75% dels crèdits corresponents.
Desplaçar-se al centre educatiu en transport públic, sempre que siga possible.
No podran ser beneficiaris:
Les persones que tinguen alguna titulació universitària o complisquen els requisits legals per a l’expedició d’un títol universitari.
Les persones que cursen estudis de màster universitari, tercers cicles, cursos d’especialització, títols propis reconeguts per les universitats o altres estudis de postgrau.
Els beneficiaris d’altres beques al transport concedides per altres administracions públiques.
Els estudiants integrats en una unitat familiar amb una renda superior a 60.000€.

La convocatòria i les bases que regulen aquest procediment de concessió es publicaran a les cartelleres d’informació municipal, al Butlletí Oficial de la Província de València i a la web de l’Ajuntament (www.xativa.es). El termini per presentar les sol·licituds serà de 30 dies naturals des de la data de publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província de València.

No hay comentarios

Dejar respuesta

15 − diez =