Xàtiva destinarà 1,2 milions d’euros per a millores a l’Attilio Bruschetti i FP La Costera

El plenari aprova la sol·licitud de delegació de competències per a agilitzar les actuacions sobre aquests dos centres educatius emmarcades dins del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana

El Pla Edificant garanteix una inversió d’un total de més de 9 milions d’euros per a actuacions en centres educatius de Xàtiva

El plenari ordinari de l’Ajuntament de Xàtiva del 26 d’abril ha aprovat la sol·licitud de delegació de competències per a agilitzar les diverses actuacions de millora al col·legi Attilio Brushchetti i al centre de FP La Costera, amb una inversió per part de la Generalitat Valenciana d’un total de 1.184.000€, sent la part corresponent a l’Attilio Bruschetti de 705.000€ la de La Costera de 479.000€. Es preveu que les obres d’aquestes millores s’inicien en aquest any i finalitzen al 2020.

Les millores que es duran a terme a l’Attilio Bruschetti abastaran tant l’edifici principal del col·legi com el secundari. A l’edifici principal s’instal·larà un ascensor per millorar l’accessibilitat a plantes superiors, es reformarà i ampliarà la cuina, es renovarà la instal·lació elèctrica, els paviments i la fusteria metàl·lica, i es col·locaran falsos sostres a totes les aules. Les actuacions que es duran a terme a l’edifici secundar són: reestructuració de la planta, reforma dels banys, renovació de la instal·lació elèctrica i de la fusteria metàl·lica, i la substitució de l’actual caldera de gasoil per una de gas.

Pel que respecta a les intervencions que es realitzaran al centre La Costera destaquen la substitució sobre les cobertes executades amb plaques de fibrociment, eliminant així la perillositat que representa l’amiant, millores en l’accessibilitat de l’entrada principal, substitució de les fusteries exteriors, adequació de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió i adequació de la vorera perimetral de la façana nord.

Amb la inversió sobre aquests dos centres educatius, la quantitat total que fins al moment realitzarà la Generalitat Valenciana a través del Pla Edificant en diferents instal·lacions educatives de Xàtiva s’eleva a un total de 9.040.000€. És per tant que, les inversions del CPEIP Attilio Bruschetti i del CIPFP La Costera se sumen a les ja anunciades i aprovades la seua delegació de competència: 6.082.000€ per al nou CPEE Pla de la Mesquita, 300.000€ per a actuacions al CPEI Teresa Coloma i 1.274.000€ per a un nou aulari i millores a l’IES Josep de Ribera. A més a més, ja s’està gestionant la sol·licitud de delegació de competències, que encara ha de passar per plenari, per a actuacions de millora al CPEIP Martínez Bellver per valor de 200.000€.


En Castellà:


El plenario aprueba la solicitud de delegación de competencias para agilizar las actuaciones sobre estos dos centros educativos enmarcadas dentro del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana


Lo Pla Edificant garantiza una inversión de un total de más de 9 millones de euros para actuaciones en centros educativos de Xàtiva

El plenario ordinario del Ayuntamiento de Xàtiva del 26 de abril ha aprobado la delegación de competencias para agilizar las diversas actuaciones de mejora en el colegio Attilio Brushchetti y en el centro de FP La Costera, con una inversión por parte de la Generalitat Valenciana de un total de 1.184.000€, siendo la parte correspondiente para el Attilio Bruschetti de 705.000€ y para La Costera de 479.000€. Se prevé que las obras de estas mejoras se inician en este año y finalizan al 2020.


Las mejoras que se llevarán a cabo en el Attilio Bruschetti alcanzarán tanto el edificio principal del colegio como el secundario. En el edificio principal se instalará un ascensor para mejorar la accesibilidad en plantas superiores, se reformará y ampliará la cocina, se renovará la instalación eléctrica, los pavimentos y la carpintería metálica, y se colocarán falsos techos en todas las aulas. Las actuaciones que se llevarán a cabo en el edificio secundario son: reestructuración de la planta, reforma de los baños, renovación de la instalación eléctrica y de la carpintería metálica, y la sustitución de la actual caldera de gasóleo por una de gas.


Por lo que respecta a las intervenciones que se realizarán en el centro La Costera destacan la sustitución sobre las cubiertas ejecutadas con placas de fibrocemento, eliminando así la peligrosidad que representa el amianto, mejoras en la accesibilidad de la entrada principal, sustitución de las carpinterías exteriores, adecuación de las instalaciones eléctricas de baja tensión y adecuación de la acera perimetral de la fachada norte.


Con la inversión sobre estos dos centros educativos, la cantidad total que hasta el momento realizará la Generalitat Valenciana a través del Pla Edificant en diferentes instalaciones educativas de Xàtiva se eleva a un total de 9.040.000€. Es por lo tanto que, las inversiones del CPEIP Attilio Bruschetti y del CIPFP La Costera se suman a las ya anunciadas y aprobadas su delegación de competencia: 6.082.000€ para el nuevo CPEE Pla de la Mesquita, 300.000€ para actuaciones en el CPEI Teresa Coloma y 1.274.000€ para un nuevo aulario y mejoras en el IES Josep de Ribera. Además, ya se está gestionando la petición para la solicitud de delegación de competencias, que aún tiene que pasar por plenario, para actuaciones de mejora en el CPEIP Martínez Bellver por valor de 200.000€.

No hay comentarios

Dejar respuesta