Xàtiva congela l’Ibi i l’impost de vehicles «malgrat l’endeutament’

La comissió d’Hisenda de l’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat inicialment les ordenances fiscals per a 2017. D’aquesta regulació es desprèn que l’Ajuntament de Xàtiva congelarà dos dels més importants impostos municipals com són l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) i l’impost de vehicles. La intenció de l’equip de govern és que la situació d’endeutament no repercutisca en els veïns de la ciutat. En el cas de l’IBI, el tipus impositiu es manté en el 0’57. En el cas dels vehicles, el coeficient es manté en el 1’8 com a tipus general i en el 2 per a vehicles d’alta cilindrada.

El regidor d’Hisenda, Ignacio Reig, ha explicat que el pressupost d’inversions passarà de 754.000 euros a 1.374.000 euros, el que suposa un increment del 82%. Reig ha comentat que «hem heretat una situació d’endeutament municipal considerable. A pesar d’això, hem gestionat de manera adequada per seguir reduint despeses en contractacions, la qual cosa permetrà incrementar en 620.000 euros el pressupost d’inversions, que enguany es farà d’una manera participativa. La idea és que la ciutadania no patisca les conseqüències de l’endeutament i la mala gestió anterior».

A més a més, les ordenances fiscals de 2017 estableixen noves bonificacions en algunes taxes amb un marcat caràcter social. Per exemple, els aturats de llarga duració tindran una bonificació del 20% en els preus d’accés a les instal·lacions esportives municipals. Així mateix, les persones amb diversitat funcional es veuran beneficiades de les mateixes exempcions que jubilats i pensionistes a l’hora d’accedir a aquestes instal·lacions.

La regulació de les taxes municipals continua apostant per fomentar el consum responsable d’aigua. Per això, a l’igual que l’any passat, el tram màxim de la taxa per aquest recurs serà penalitzat amb un increment per a aquells consums que superen el límit de 24 metres cúbics al quadrimestre.

Altra de les novetats que presenten les ordenances fiscals és que s’obliga a que els contenidors d’obra que habitualment se situen a la via pública vagen identificats amb l’acord de llicència d’obres pertinent. Amb aquesta mesura l’Ajuntament persegueix un major compliment de la normativa per part de les constructores, vigilant que el temps d’ocupació de via pública s’ajuste als termes autoritzats, així com vetlar per tal que els contenidors queden buits d’enderrocs durant el cap de setmana, evitant brutícia i molèsties als veïns i vianants.

No hay comentarios

Dejar respuesta