Xàtiva comença a planificar el futur Consell Municipal de Xiquetes i Xiquets

Els participants es reuneixen hui per començar a traçar la constitució d’aquest òrgan de participació de cara al 20 de novembre

Hui a les 17:30 de la vesprada tindrà lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Xàtiva la primera de les reunions per tal de constituir el futur Consell Municipal de la Infància, organitzat des de la Regidoria de Participació Ciutadana.

Serà la primera d’una sèrie de cites en les que els xiquets i les xiquetes de Xàtiva treballaran per tal de constituir aquest òrgan de participació infantil, que s’iniciarà el proper 20 de novembre coincidint amb el Dia Internacional dels Drets de la Infància.

Xiquets-Ple-consell-infantilLes sessions estan organitzades des de la Regidoria de Participació i comptaran amb personal tècnic de les àrees d’Educació i Joventut, amb la intenció d’ampliar l’impacte de les propostes sorgides d’aquest futur Consell en les polítiques públiques de l’Ajuntament de Xàtiva. En aquestes sessions, l’equip tècnic, conjuntament amb els participants, prepararan els actes de celebració d’aquest 20 de novembre així com la seua constitució com a òrgan estable de participació infantil.

Cal recordar que durant els mesos d’abril i maig de 2019 es van desenvolupar unes dinàmiques prèvies en les que els propis xiquets i xiquetes elaboraren un document arreplegant idees per tal de modelar aquest òrgan.

«Hem volgut que la infància estiguera representada amb veu i vot des de l’inici d’aquest projecte, per la qual cosa han estat presents en la planificació i disseny previ a la seua constitució, garantint en tot moment un espai segur, inclusiu i respectuós», ha manifestat la regidora de Participació, Lena Baraza.

L’ajuntament de Xàtiva ha posat en marxa aquest projecte amb la intenció de ser reconeguda com a «Ciutat Amiga de la Infància» per UNICEF, per la qual cosa pretén posar en valor el compromís amb la promoció, protecció i realització dels drets de la infància, tal i com s’arreplega en la Convenció sobre els Drets del Xiquet i la Xiqueta.


En Castellà:

Xàtiva empieza a planificar el futuro Consell Municipal de Niñas y Niños

Los participantes se reunirán hoy para empezar a trazar la constitución de este órgano de participación de cara al 20 de noviembre

Hoy a las 17:30 de la tarde tendrá lugar al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Xàtiva la primera de las reuniones para constituir el futuro Consell Municipal de la Infancia, organizado desde la Concejalía de Participación Ciudadana.


Será la primera de una serie de citas en las que los niños y las niñas de Xàtiva trabajarán para constituir este órgano de participación infantil, que se iniciará el próximo 20 de noviembre coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos de la Infancia.


Las sesiones están organizadas desde la Concejalía de Participación y contarán con personal técnico de las áreas de Educación y Juventud, con la intención de ampliar el impacto de las propuestas surgidas de este futuro Consell en las políticas públicas del Ayuntamiento de Xàtiva. En estas sesiones, el equipo técnico, conjuntamente con los participantes, prepararán los actos de celebración de este 20 de noviembre así como su constitución como órgano estable de participación infantil.


Hay que recordar que durante los meses de abril y mayo de 2019 se desarrollaron unas dinámicas previas en las que los propios niños y niñas elaboraron un documento recogiendo ideas para modelar este órgano.


«Hemos querido que la infancia estuviera representada con voz y voto desde el inicio de este proyecto, por lo que han estado presentes en la planificación y diseño previo a su constitución, garantizando en todo momento un espacio seguro, inclusivo y respetuoso», ha manifestado la regidora de Participación, Lena Baraza.


El ayuntamiento de Xàtiva ha puesto en marcha este proyecto con la intención de ser reconocida como «Ciudad Amiga de la Infancia» por UNICEF, por lo cual pretende poner en valor el compromiso con la promoción, protección y realización de los derechos de la infancia, tal y como se recoge en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña.

No hay comentarios

Dejar respuesta

doce + quince =