Xàtiva aprova les bases per a les subvencions a associacions juvenils

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dilluns les bases per a la convocatòria de subvencions a associacions juvenils de Xàtiva durant 2021, que compten amb una consignació pressupostària de 6.000 euros.

Aquestes ajudes s’atorgaran a aquelles associacions juvenils de Xàtiva que fomenten la realització d’activitats d’oci educatiu en el temps lliure per a la joventut, cursos de formació de monitors i animadors, activitats d’estiu, programes d’informació a la joventut en relació amb hàbits i conductes saludables (sexualitat, risc de drogodependències i alcohol, joc…) o formes de vida sostenible; així com també afavorisquen activitats culturals, artístiques, musicals, teatrals o dansa o fomenten les activitats encaminades a la promoció de la igualtat i contra la violència.

Entre els requisits per a poder optar a les subvencions es troba la necessitat de que les activitats no tinguen finalitats lucratives, que l’àmbit d’actuació siga dins del propi municipi o bé fora per tal de projectar la ciutat, que les activitats estiguen obertes al públic en general i que s’acompanyen els documents necessaris. En aquest sentit, s’haurà de presentar la sol·licitud degudament emplenada amb totes les dades de l’associació, un programa detallat de les activitats en curs o pendents de realitzar per l’entitat l’any en curs, pressupost detallat d’ingressos i despeses de l’exercici, número de compte bancari, certificat d’inscripció en el registre municipal d’associacions, membres de la Junta Directiva i certificació del Consell local de la Joventut acreditant que es participa en aquest òrgan.

Per a l’avaluació de la proposta es tindrà en compte la singularitat de l’activitat i es valoraran les activitats destinades a programes d’informació a la joventut en relació amb hàbits i conductes saludables i les destinades a la promoció de la igualtat i contra la violència de gènere. També es valorarà la participació en les activitats realitzades per la regidoria de Joventut i pel Consell de la Joventut de Xàtiva i el foment d’activitats derivades de la situació d’emergència sanitària i social per la Covid-19.

La sol·licitud s’haurà de presentar exclusivament de forma telemàtica, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva. Les subvencions es podran presentar a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de València i al Tauler d’anuncis municipal, mentre que la justificació documental de les despeses s’haurà d’aportar abans del mes de desembre.

No hay comentarios

Dejar respuesta