Xàtiva aprova la concessió de cinc beques per al «Programa Experiència» del Pla Millenial 2021/25

Les beques de formació tindran una durada de sis mesos, amb un import de 650 euros mensuals, i estaran vinculades a projectes del Pla

La Junta de Govern ha aprovat aquesta setmana la convocatòria de les bases per a la concessió de cinc beques de formació del «Programa Experiència», emmarcat en el Pla Millenial 2021-2025 per a la millora de l’ocupació juvenil i la creació de noves oportunitats laborals a la ciutat, amb una inversió de 19.500 euros.

El Pla Millenial 2021-2025 va ser aprovat per unanimitat en el plenari municipal del passat mes de febrer, i en el marc de les accions a desenvolupar en 2021 es troba l’elaboració d’un programa per a formar als i les joves en l’àmbit de les seues titulacions, a més de dotar d’experiència a joves amb qualificació mitjançant beques a desenvolupar en l’administració local.

La convocatòria atorga la concessió de cinc beques d’un període de sis mesos, amb un import de 650 euros mensuals, vinculades als següents projectes: creació d’un servei d’Habitatge jove; projecte educatiu per a la promoció del comerç local, de proximitat i sostenible; impuls de l’emprenedoria entre la joventut; foment de la inserció laboral jove en empreses i l’optimització de la comunicació amb la joventut i altres col·lectius vulnerables.

Les beques s’adjudicaran mitjançant concurrència competitiva entre les persones sol·licitants que reunisquen els requisits de posseir el veïnatge administratiu en Xàtiva des de fa almenys un any, tindre 18 anys i no ser major de 30, estar en possessió del títol oficial universitari o Titulació Superior de Formació Professional sol·licitat, estar en possessió del títol de B1 de valencià, no estar gaudint d’altra beca anàloga i estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries.

Entre les titulacions sol·licitades per a les beques vinculades als projectes es troben Dret, Ciències Polítiques, Gestió i Administració Pública, Sociologia, Educació Social, Publicitat i Relacions Públiques, Animació Sociocultural i Turística, Gestió de Vendes i Espais Comercials, ADE, Economia, Finances i Comptabilitat, Relacions Laborals i Recursos Humans, Comunicació Audiovisual, Enginyeria Multimèdia, Disseny i Edició i Disseny i Gestió.

Les bases es publicaran pròximament a la web municipal i els interessats en sol·licitar la beca per al Programa Experiència podran fer-ho únicament mitjançant via telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva dins del termini d’inscripció, que serà de 20 dies a partir de la seua publicació al Butlletí Oficial de la Província, previsiblement a finals de juny o principis de juliol.

Cal recordar que per a realitzar tràmits a la seu electrònica és necessari disposar de certificat digital, el qual s’expedix a l’Oficina del PROP mitjançant cita prèvia que es pot sol·licitar a través d’internet o del telèfon 012.

No hay comentarios

Dejar respuesta

2 × 1 =