Xàtiva amplia el termini per a ‘La Dipu et beca’ fins el dia 12

La regidoria d’Educació, encapçalada per Amor Amorós, ha ampliat fins el 12 de juny el termini per a la presentació de sol·licituds per optar a les ajudes del programa ‘La Dipu et beca’, de la Diputació de València. La tramitació d’aquestes sol·licitud és per via telemàtica exclusivament. Per accedir a la documentació, cal entrar a la web municipal http://xativa.sedelectronica.es/dossier.2
En total s’ofereixen 23 beques de formació, de la modalitat “Estudiants” per als mesos de juliol i agost. Cada beca està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals, que s’abonaran en períodes vençuts.
Els becats realitzaran tasques en els departaments municipals de Secretaria, Modernització, Dona, Participació Ciutadana, Cultura, Biblioteca Municipal, Promoció Lingüística, Educació, Conservatori, Turisme, Esports, Joventut, Benestar Social, Urbanisme i Oficina Tècnica.

En Castellá.
La concejalía de Educación, encabezada por Amor Amorós, ha ampliado hasta el 12 de junio el plazo para la presentación de solicitudes para optar a las ayudas del programa ‘La Dipu te beca’, de la Diputación de Valencia. La tramitación de estas solicitud es por vía telemática exclusivamente. Para acceder a la documentación, hay que entrar a la web municipal http://xativa.sedelectronica.es/dossier.2

En total se ofrecen 23 becas de formación, de la modalidad “Estudiantes” para los meses de julio y agosto. Cada beca está dotada con un importe de 500 euros sucios mensuales, que se abonarán en periodos vencidos.

Los becados realizarán tareas en los departamentos municipales de Secretaría, Modernización, Mujer, Participación Ciudadana, Cultura, Biblioteca Municipal, Promoción Lingüística, Educación, Conservatorio, Turismo, Deportes, Juventud, Bienestar Social, Urbanismo y Oficina Técnica.

No hay comentarios

Dejar respuesta

cuatro + 8 =