Xàtiva adjudica la novena fase de la restauració del Puig

Les obres, que compten amb un pressupost de 120.000 euros, podrien començar a finals de maig

L’Ajuntament de Xàtiva ha adjudicat aquest matí les obres de la novena fase de la rehabilitació de l’ermita del Puig. L’empresa adjudicatària ha sigut la xativina Consval 2012 S.L. i la direcció de l’obra recau sobre Vicent Torregrosa, arquitecte conservador del castell. El pressupost de les obres adjudicades ascendeix a 119.998,12 euros. Les obres s’iniciaran en un termini d’un mes a partir de la firma de l’acta de replanteig i tindran una duració estimada de 4 mesos.

el-puig2-diaridigital.esAquestes obres podrien començar cap a finals de maig o principis de juny, si tot va conforme a allò previst. La novena fase se centrarà en la reconstrucció de la volta d’accés, així com en la construcció de cobertes de la resta del conjunt d’edificis. Concretament, les actuacions pendents que s’integren en aquesta fase consisteixen en la recuperació dels murs de la casa de l’ermità, la finalització de l’entrebigat del forjat, el cobriment de la sagristia i l’edifici annexe i la reconstrucció de la volta de creueria del pati d’accés.

Cal recordar que aquest diumenge 5 de maig se celebrarà la tradicional romeria cívica reivindicativa que organitza la plataforma Salvem el Puig, entitat cívica promotora de la recuperació de l’ermita, integrada per les associacions Amics de la Costera (Xàtiva), Nou d’Octubre (Genovés), la Sénia (Lloc Nou d’en Fenollet), Gent de la Torre d’en Lloris i Centre Excursionista de Xàtiva.

L’edifici és de propietat municipal des del passat 11 de febrer, dia en què es va formalitzar la donació a l’Ajuntament de Xàtiva de les ermites del Puig i de Sant Antoni per part de l’Església, mitjançant escriptura pública i prèvia acceptació unànime de tots els grups polítics representats en la Junta de Govern Local.

Aquest acord no va comportar cap obligació econòmica per a l’Ajuntament. La cessió de les ermites ve com a conseqüència del requeriment de l’Ajuntament per tal que es dugueren a terme tasques de manteniment de les restes de l’ermita de Sant Antoni, requeriment que es remunta a febrer de 2017.

Al no poder la parròquia assumir les despeses de manteniment de l’ermita, l’Ajuntament de Xàtiva va iniciar negociacions, tant amb l’Arquebisbat de València, com amb el rector, per tal d’arribar a un acord consistent en acceptar la donació de la propietat de l’ermita de Sant Antoni a canvi d’obtenir també la propietat de l’ermita del Puig.

A finals de gener, els serveis tècnics de la Diputació de València van aprovar el projecte de la novena fase de de la restauració de l’ermita gòtica de Santa Maria del Puig, actuació que comptava inicialment amb una inversió prevista de 150.000 euros, 100.000 subvencionats per la Diputació i 50.000 més que formen part del Pla Director d’Inversions Xàtiva Creix. La subvenció s’emmarca en el capítol que l’ens provincial destina a obres de restauració per a la conservació de bens immobles que posseïsquen valors històric i artístic o d’interés local.

No hay comentarios

Dejar respuesta

diez + 6 =