Unanimitat per a la proposta del pla reduït d’incendis forestals de Canals

En la sessió del primer ple ordinari del 2019, tots els partits representats van aprovar per unanimitat la proposta de la regidoria delegada de serveis que feia referència a l’aprovació del pla reduït d’incendis forestals del municipi de Canals.

La normativa vigent en matèria forestal (Llei 43/2003, de Muntanyes i la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana) i en matèria de prevenció d’incendis forestals establix la necessitat de realitzar plans de prevenció en aquelles zones on hi ha alt risc de incendis.

En l’àmbit de la Comunitat Valenciana, els municipis amb superfície forestal estan declarats com a zones d’alt risc d’incendis forestals segons la Resolució de 29 de juliol de 2005 de la Conselleria de Territori i, per tant, han d’elaborar el pla de prevenció d’incendis forestals.

El terme de Canals, com que disposa de menys de 1000 hectàrees de superfícies de massa forestals, segons l’Ordre 30/2017, de 20 de novembre, de la Conselleria d’Agricultura, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, pot elaborar un pla de caràcter reduït.

Els avantatges i beneficis de tindre el Pla Local Reduït de Prevenció de Incendis Forestals són, entre altres, minimitzar les probabilitats d’incendis forestals, reduir els temps de detecció i reacció per a la seua extinció i perillositat, establir mesures de caràcter preventiu o garantir un millor coneixement de la muntanya, la seua conservació i aprofitament. També permetrà protegir a les persones i el territori, millorar l’efectivitat en les tasques d’extinció (punts d’aigua, pistes forestals), contribuir a l’ordenació efectiva del territori al desenvolupar localment plans de demarcació o comarcals i, per últim, establir, d’acord amb criteris tècnics, les actuacions més adients per a aconseguir els objectius de prevenció d’incendis.

No hay comentarios

Dejar respuesta