Un tècnic de la Mancomunitat de la Canal de Navarrés participa en el I Encontre de Municipis Turístics de l’Equador

Nacho Vila, amb una àmplia trajectòria formativa i professional en l’àmbit turístic local, ha estat l’encarregat d’exposar al país del sud com potenciar el turisme mitjançant el màrqueting digital

El tècnic de turisme de l’entitat supramunicipal valenciana ha participat en aquest encontre, organitzat a Quito per l’Associació de Municipalitats Equatorianes en motiu del Dia Internacional del Turisme, mitjançant el Fons Valencià per la Solidaritat

El departament de Turisme de la Mancomunitat de la Canal de Navarrés ha tingut un fort protagonisme al I Encontre de Municipis Turístics de l’Equador, celebrat a la capital equatoriana de Quito amb motiu del Dia Internacional del Turisme i organitzat per la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, entitat homòloga al país del sud de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i que treballa per l’enfortiment institucional i tècnic dels ajuntaments i mancomunitats de l’Equador.

La persona encarregada de compartir coneixements i experiències a l’Equador ha sigut Nacho Vila, tècnic de Turisme de la Mancomunitat de la Canal de Navarrés i amb una àmplia experiència formativa i professional, qui, mitjançant una ponència en l’esdeveniment municipalista, ha exposat la importància del màrqueting digital, en el marc de l’actual era de les noves tecnologies, com a eina indispensable per a potenciar el turisme local -i per tant el desenvolupament socioeconòmic de la zona-, donant també a conéixer diferents estratègies i ferramentes utilitzades al territori valencià per a aquest objectiu. A més, el tècnic turístic valencià està realitzant una agenda de treball tècnic i institucional, junt amb Esteve Ordiñana, gerent del Fons, en la Mancomunidad Pacífico Norte de Manabí “MAMPANOR”, per tal de realitzar una anàlisi sobre el màrqueting i les estratègies de l’àmbit turístic implementades en cada localitat d’aquesta entitat supramunicipal.

Vila ha participat en aquest encontre a través del programa de cooperació tècnica “Especialista Municipal Voluntari/ària” del Fons Valencià per la Solidaritat, el qual té com a finalitat que personal tècnic d’ajuntaments i mancomunitats membres del Fons col·laboren al sud en el desenvolupament de projectes i activitats proposades per les mateixes contraparts amb qui coopera el Fons a l’Equador, Bolívia o el Salvador.

En aquesta cooperació tècnica en concret, el perfil i l’activitat ha estat demandada per la Asociación de Municipalidades Ecuatorianes, i després que el Fons haja tingut un recorregut de cooperació internacional al desenvolupament, així com tècnica, amb elevada incidència positiva en l’enfortiment del turisme sostenible equatorià com a eina de desenvolupament socioeconòmic de diferents zones del país. Un exemple de col·laboració del Fons amb zones equatorianes per a apoderar les polítiques turístiques és el projecte “Enfortiment institucional i participació ciutadana per al desenvolupament turístic en el territori equatorià de la Mancomunidad del Pueblo Cañarí”, que té com a objectiu contribuir a la millora de la gestió turística de la zona i, en conseqüència, a impulsar la situació socioeconòmica de les famílies del territori mancomunat. Alcaldes i personal tècnic d’aquesta mancomunitat equatoriana visitaren el model turístic del municipalisme valencià durant maig del present any, tenint diferents encontres de treball, entre altres territoris, a la Canal de Navarrés.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació per la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 135 entitats locals valencianes sòcies (126 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i el Salvador, així com en països en situacions d’emergència. Així mateix, realitza projectes de sensibilització cap a un desenvolupament humà, equitatiu, just i sostenible entre la població de les entitats locals sòcies del Fons, i a la ciutadania valenciana en general.

La relació entre els municipis del sud i el Fons ve donada per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.

No hay comentarios

Dejar respuesta

catorce − cinco =