El Fons Valencià per la Solidaritat i la Direcció General d’Inclusió i Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat Valenciana inicien l’execució d’un projecte que té com a objectiu contribuir en l’avanç de la igualtat, drets i oportunitats de dones electes de governs municipals de les 4 regions del país del sud

La iniciativa es defineix en el marc posterior a les eleccions locals de 2023 a l’Equador, com una oportunitat per a impulsar la participació política de dones en un context on només el 32% del global de candidatures per a les alcaldies eren dones, i únicament, després dels comicis, el 15% del total dels municipis tenen com a màximes representants institucionals a dones. A més, també és important la visió d’efectivitat d’estratègies d’impuls i empoderament de la participació política femenina desenvolupades entre 2014 i 2023, en els mateixos territoris, evidenciant-se en la comparativa amb les dades de 2014, on les dones que encapçalaven candidatures van representar el 12,2% i les escollides com a alcaldesses el 8%.

El projecte s’està desenvolupant en 10 governs locals (Biblián, Cotacachi, Esmeraldas, Lago Agrio, Pedro Moncayo, Quito, Rumiñahui, San Cristóbal, San Vicente i Tisaleo) de les regions equatorianes de Costa, Galápagos, Oriente i Sierra, i s’ha dissenyat d’acord amb les necessitats definides pels mateixos territoris. Per tal d’assolir els objectius d’aquest, el Fons Valencià per la Solidaritat ha programat una sèrie d’accions. Aquestes s’articulen en les dirigides a la sensibilització institucional; la capacitació i empoderament de les dones edils; l’enfortiment tècnic per a l’absorció de polítiques municipals de gènere; i els intercanvis de coneixement i experiències.

Pel que fa a la sensibilització institucional, destaquen les accions d’incidència política amb les màximes autoritats de les entitats locals dels municipis de les regions equatorianes i la realització de cartes de compromís, per part dels alcaldes i alcaldesses de les respectives localitats, per a col·laborar amb CEPAM, ONU Mujeres i l’Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME). Quant a les accions d’empoderament, es troba l’elaboració d’un Pla de Capacitació i la realització de tallers dirigits a les dones electes locals, l’elaboració de la Guia de la Regidora, el desenvolupament d’un encontre entre dones electes i dones d’organitzacions socials de les zones d’implementació del projecte per a iniciar la construcció d’Agendes de Polítiques d’Igualtat en els 10 municipis equatorians, així com l’elaboració i presentació de les respectives Agendes. Pel que fa a l’enfortiment tècnic, es contractarà de manera territorial assistència tècnica per a la definició i implementació de les polítiques d’igualtat locals. Respecte als intercanvis d’experiències i coneixements, es portaran a cap 3 fòrums internacionals virtuals sobre bones pràctiques en promoció i enfortiment dels drets de les dones i 2 encontres internacionals d’intercanvi d’experiències i coneixements, un a l’Equador i altre a la Comunitat Valenciana.

El projecte “Teixint l’empoderament de dones autoritats locals” beneficiarà directament a 120 dones autoritats locals electes de Biblián, Cotacachi, Esmeraldas, Lago Agrio, Pedro Moncayo, Quito, Rumiñahui, San Cristóbal, San Vicente i Tisaleo, a 100 dones lideresses d’organitzacions socials d’aquests territoris i a 90 dones electes que participaran en els diferents fòrums i intercanvis. De manera indirecta, les accions del projecte arribaran al voltant de 1.000 persones entre dones d’organitzacions socials, altres autoritats i personal tècnic dels diferents governs locals.

Xelo Angulo, presidenta del Fons Valencia per la Solidaritat, destaca “la importància d’un projecte municipalista d’aquesta envergadura per a aportar a l’acompliment de drets humans, com és la igualtat entre dones i homes, mitjançant l’efectivitat que proporciona la proximitat de les accions locals”. Angulo també recalca “la rellevància de la mirada municipalista per fer front a una problemàtica global com és la desigualtat per raó de gènere, ja que es creen accions que donen una resposta optimitzada i territorial a les necessitats de la població local”. A més, posa en valor l’aliança amb la Direcció General d’Inclusió i Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat Valenciana i el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), incidint en “el valor afegit que proporciona una col·laboració entre diferents institucions per a treballar per la justícia global”.

D’altra banda, Lily Rodríguez, presidenta del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) ha manifestat “l’avanç per la igualtat, i, per tant, democràtic, que acomplirà aquest projecte en les entitats locals de l’Equador”, posant en relleu el compromís polític que s’adquirirà amb aquesta iniciativa. També ha expressat “la importància de la col·laboració amb el Fons i la Generalitat per a territorialitzar transformacions institucionals i socials necessàries”.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació per la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 142 entitats locals valencianes sòcies (133 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i El Salvador, així com en països en situacions d’emergència. Així mateix, executa projectes de sensibilització cap a un desenvolupament humà, just i sostenible entre la població de les entitats locals sòcies del Fons, i a la ciutadania valenciana en general.

La relació entre els municipis del sud i el Fons és definida per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.

No hay comentarios

Dejar respuesta