Última setmana per sol·licitar les beques d’ajuda al transport universitari de Xàtiva

Les beques d’ajuda per al transport universitari de Xàtiva es podran demanar fins proper divendres, 31 de març.

Es tracta d’unes ajudes per a la mobilitat dels estudiants que resideixen a Xàtiva durant el curs escolar que cursen els seus estudis fora de la ciutat i hagen d’usar el transport per a assistir.

Les sol·licituds han de tramitar-se per registre d’entrada de l’Ajuntament de Xàtiva. El formulari també es pot descarregar des de la web municipal o bé recollir-se en el departament d’Educació de l’Ajuntament.


En Castellà:

Las becas de ayuda para el transporte universitario de Xàtiva se podrán pedir hasta próximo viernes, 31 de marzo.

Se trata de unas ayudas para la movilidad de los estudiantes que residen en Xàtiva durante el curso escolar que cursan sus estudios fuera de la ciudad y tengan que usar el transporte para asistir.

Las solicitudes tienen que tramitarse por registro de entrada del Ayuntamiento de Xàtiva. El formulario también se puede descargar desde la web municipal o bien recogerse en el departamento de Educación del Ayuntamiento.

No hay comentarios

Dejar respuesta