El TSJ obliga a Xàtiva a pagar 275.000 € més a Acciona per la Ciutat de l’Esport

La sala d’allò contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana condemna a l’Ajuntament de Xàtiva a abonar la quantitat de 275.283,85 euros a Acciona Infraestructuras S.A., pels treballs de redacció de projectes de les obres de la Ciutat de l’Esport, més els interessos de demora des del 26 de novembre de 2012. La mercantil reclama l’abonament dels treballs de redacció de projectes que varen ser subcontractats per l’Ajuntament a Idom Ingeniería y Arquitectura, S.A. i abonats per Acciona.

Es tracta d’un nou revés judicial per a les arques municipals provinent de la «nefasta gestió urbanística del govern municipal d’Alfonso Rus». L’Ajuntament estudia com gestionar aquesta nova condemna, ja que no hi ha crèdit disponible, ni el préstec d’un milió d’euros per a deutes de l’anterior legislatura arriba a cobrir aquesta quantitat, després d’haver abonat gran part de les indemnitzacions pendents per l’expropiació de terrenys per a la construcció de la Ciutat de l’Esport. El regidor d’Hisenda, Ignacio Reig, recorda que “l’Ajuntament ja va pagar per aquest concepte la quantitat de 350.000 euros a Idom Ingeniería i ara el jutjat ens condemna a pagar 275.000 euros més. Al final, només en el cost de redacció de projecte i direcció d’obra se’ns van més de 640.000 euros, tot a canvi d’una infraestructura molt qüestionable, que ha tingut un sobrecost constant en tota la seua vida útil. Ens queda una última sentència que esperem que siga favorable a l’Ajuntament. La veritat és que, econòmicament, aquesta obra ha sigut una ruïna i un forat enorme en els comptes municipals”.

És la segona vegada en la present legislatura que l’Ajuntament ha d’afrontar una desfeta com aquesta, relacionada amb els sobrecostos de la Ciutat de l’Esport. Ja en abril de 2016, l’Ajuntament va estar condemnat a pagar 670.0021 euros per obres fora de pressupost, 24.125 euros per reparacions, una quantitat al voltant de 200.000 euros per un nou càlcul de la revisió de preus i els interessos de demora des de 2012.

Amb totes aquestes sentències desfavorables, el cost final de la Ciutat de l’Esport es dispara fins arribar a un muntant aproximat de 11’1 milions d’euros. A aquestos sobrecostos, l’actual equip de govern suma les reparacions realitzades després de la inauguració de la instal·lació, que el govern popular va programar dies abans de les eleccions municipals i autonòmiques de maig de 2011.

Després de la inauguració, va ser necessari realitzar obres complementàries de 344.000 euros, ja que cap pista o instal·lació tenia la qualitat suficient per a ser homologada per a la pràctica de l’esport federat, més 25.000 euros addicionals per finançar un estudi tècnic que avalés la no necessitat de les obres fora de pressupost.

No hay comentarios

Dejar respuesta