Treballadors municipals de Xàtiva reben formació en el maneig del desfibril·lador

El regidor de Sanitat, José Vicente Benavent, anuncia l’adquisició de 15 nous equips per a completar la xarxa existent

Els monitors de les instal·lacions esportives municipals han iniciat hui una sèrie de sessions formatives en el maneig de desfibril·ladors i reanimació cardiopulmonar (RCP). Es tracta d’un pla de formació impulsat des de la Regidoria de Sanitat amb l’objectiu de que el personal que treballa en les instal·lacions municipals obtinga els coneixements suficients per a utilitzar de manera adequada aquestos dispositius, en cas d’emergència. En total, 54 treballadors municipals, entre ells 9 policies locals, rebran aquestos cursos.

El regidor de Sanitat, José Vicente Benavent, considera com a prioritària aquesta actuació. Benavent ha afirmat que “resulta imprescindible que el personal que a diari presta servei en els edificis oficials tinga una formació suficient en matèria de RCP i sàpiga com reaccionar davant una contingència d’aquest tipus”. El regidor ha explicat que “els desfibril·ladors són uns dispositius que tenen una certa complexitat en el seu ús. Les conseqüències d’una mala utilització poden ser lesives per a qui l’usa i la falta d’eficàcia de l’acció terapèutica per al pacient. Per això és tan important que l’Ajuntament compte amb personal suficientment preparat per a actuar en cas de necessitat”.

Un desfibril·lador és un aparell que genera una descàrrega elèctrica capaç de restaurar el ritme cardíac normal a un pacient que acaba de patir un atac cardíac. Actualment, l’Ajuntament compta amb una xarxa de 13 desfibril·ladors ubicats en diferents dependències municipals i vehicles de policia. Concretament, els dispositius es troben instal·lats al pavelló Francisco Ballester, al pavelló de Volei, al camp de futbol Paquito Coloma, camp de futbol Murta, al poliesportiu municipal de Les Pereres, a la Casa de Cultura, al Castell de Xàtiva, als museus de l’Almodí i de la Casa de l’Ensenyança, a les dependències de Protecció Civil, a l’EPA Francesc Bosch i Morata, a la Casa de la Ciutat i en un cotxe patrulla de la Policia Local.

Tanmateix, el regidor de Sanitat considera que “el número de desfibril·ladors amb què comptem encara és insuficient per a l’objectiu de controlar totes les zones sensibles de la ciutat. Al llarg de la legislatura adquirirem nous equips per a completar els objectius estipulats”. De fet, ja està iniciat l’expedient de les actuacions preparatòries per a l’adquisició de 15 nous desfibril·ladors, 11 d’ubicació fixa i 4 portàtils, així com la seua instal·lació en dependències municipals i el seu manteniment periòdic.

La decisió de dotar a la resta de dependències municipals amb aquestos equips sanitaris respon a la necessitat d’actuar amb rapidesa per assegurar la cadena de supervivència i garantir la continuïtat assistencial en el cas d’haver alguna persona afectada.

Els punts que es pretén dotar amb desfibril·ladors són la biblioteca municipal, la planta baixa de la Casa de la Ciutat, el Centre Social de Majors i la Llar de Jubilats, el Gran Teatre, el CCX, la Casa de la Joventut, la Casa de les Dones, el Conservatori Lluís Milà, el Punt Social La Placeta i el JOC. També es va a contractar l’adquisició de 4 desfibril·ladors portàtils per als vehicles de la Policia Local de Xàtiva.

Al llarg del darrer trimestre de l’any passat, l’Ajuntament va dur a terme una revisió exhaustiva i posada a punt dels dispositius. Ara, s’està executant la planificació de la formació necessària del personal municipal. Les sessions formatives han arrancat hui a la Casa de Cultura, amb un curs inicial de 4 hores dirigit als monitors d’instal·lacions esportives. Hi haurà una altra sessió de formació inicial el proper 221 de febrer, adreçada als conserges de les instal·lacions esportives. Per a la pròxima setmana hi han programades dues sessions de reciclatge, de 2 hores de duració, que tindran lloc els dies 6 i 7 de febrer, dirigides a policies i personal de l’Ajuntament en general. Finalment, el 20 de març se celebrarà una altra sessió de reciclatge per a conserges d’instal·lacions esportives.


En Castellà:

Trabajadores municipales de Xàtiva reciben formación en el manejo del desfibrilador

El concejal de Sanidad, José Vicente Benavent, anuncia la adquisición de 15 nuevos equipos para completar la red existente

Los monitores de las instalaciones deportivas municipales han iniciado hoy una serie de sesiones formativas en el manejo de desfibriladores y reanimación cardiopulmonar (RCP). Se trata de un plan de formación impulsado desde la Concejalía de Sanidad con el objetivo de que el personal que trabaja en las instalaciones municipales obtenga los conocimientos suficientes para utilizar de manera adecuada estos dispositivos, en caso de emergencia. En total, 54 trabajadores municipales, entre ellos 9 policías locales, recibirán estos cursos.

El concejal de Sanidad, José Vicente Benavent, considera como prioritaria esta actuación. Benavent ha afirmado que «resulta imprescindible que el personal que a diario presta servicio en los edificios oficiales tenga una formación suficiente en materia de RCP y sepa cómo reaccionar ante una contingencia de este tipo». El concejal ha explicado que «los desfibriladores son unos dispositivos que tienen una cierta complejidad en su uso. Las consecuencias de una mala utilización pueden ser lesivas para quien la usa y la falta de eficacia de la acción terapéutica para el paciente. Por eso es tan importante que el Ayuntamiento cuente con personal suficientemente preparado para actuar en caso de necesidad «.

Un desfibrilador es un aparato que genera una descarga eléctrica capaz de restaurar el ritmo cardíaco normal en un paciente que acaba de sufrir un ataque cardíaco. Actualmente, el Ayuntamiento cuenta con una red de 13 desfibriladores ubicados en diferentes dependencias municipales y vehículos de policía. Concretamente, los dispositivos se encuentran instalados en el pabellón Francisco Ballester, en el pabellón de Voleibol, en el campo de fútbol Paquito Coloma, campo de fútbol Murta, en el polideportivo municipal de Les Pereres, en la Casa de Cultura, en el Castillo de Xàtiva, en los museos del Almodí y de la Casa de la Enseñanza, en las dependencias de Protección Civil, en la EPA Francesc Bosch i Morata, en la Casa de la Ciudad y en un coche patrulla de la Policía Local.

Sin embargo, el concejal de Sanidad considera que «el número de desfibriladores con que contamos todavía es insuficiente para el objetivo de controlar todas las zonas sensibles de la ciudad. A lo largo de la legislatura adquiriremos nuevos equipos para completar los objetivos estipulados». De hecho, ya está iniciado el expediente de las actuaciones preparatorias para la adquisición de 15 nuevos desfibriladores, 11 de ubicación fija y 4 portátiles, así como su instalación en dependencias municipales y su mantenimiento periódico.

La decisión de dotar al resto de dependencias municipales con estos equipos sanitarios responde a la necesidad de actuar con rapidez para asegurar la cadena de supervivencia y garantizar la continuidad asistencial en el caso de haber alguna persona afectada.

Los puntos que se pretende dotar con desfibriladores son la biblioteca municipal, la planta baja de la Casa de la Ciudad, el Centro Social de Mayores y el Hogar de Jubilados, el Gran Teatro, el CCX, la Casa de la Juventud, la Casa de les Dones, el Conservatorio Lluís Milà, el Punto Social La Placeta y el JOC. También se va a contratar la adquisición de 4 desfibriladores portátiles para los vehículos de la Policía Local de Xàtiva.

A lo largo del último trimestre del año pasado, el Ayuntamiento llevó a cabo una revisión exhaustiva y puesta a punto de los dispositivos. Ahora, se está ejecutando la planificación de la formación necesaria del personal municipal. Las sesiones formativas han arrancado hoy en la Casa de Cultura, con un curso inicial de 4 horas dirigido a los monitores de instalaciones deportivas. Habrá otra sesión de formación inicial el próximo 21 de febrero, dirigida a los conserjes de las instalaciones deportivas. Para la próxima semana hay programadas dos sesiones de reciclaje, de 2 horas de duración, que tendrán lugar los días 6 y 7 de febrero, dirigidas a policías y personal del Ayuntamiento en general. Finalmente, el 20 de marzo se celebrará otra sesión de reciclaje para conserjes de instalaciones deportivas.

No hay comentarios

Dejar respuesta

13 − seis =