El STEPV organitza una jornada formativa a Xàtiva sobre els consells escolars municipals

El Sindicat de Treballadores i Treballador de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha organitzat una jornada formativa a Xàtiva sobre els consells escolars municipals sota el títol ‘Els CEM: una eina per a la participació educativa, arran de la nova constitució d’aquests òrgans consultius de participació democràtica de la comunitat escolar’ que tindrà lloc el proper dimecres a les 17:30h a la Casa de Cultura.

En novembre de 2017, es va publicar la normativa de constitució dels Consells Escolars Municipals (CEM) i, tal i com estableix la legislació vigent, a totes les poblacions amb més d’un centre escolar (siga de l’índole que siga) és preceptiva la constitució del CEM.

El CEM és òrgan col·legiats de caràcter consultiu i de participació democràtica en la programació i el control de I’ensenyament de nivell no universitari per part de la comunitat local. Segons STEPV, “els CEM tenen vida més enllà de decidir els tres dies no lectius que es corresponen amb les festes locals, de la mateixa manera que la democràcia no s’esgota dipositant una papereta cada quatre anys”.

A banda de la tasca tan important que poden exercir a través de les comissions municipals d’escolarització, el CEM ha de ser consultats preceptivament sobre infraestructures escolars, l’educació inclusiva, els ensenyaments no reglats, la distribució de les inversions municipals en educació o la modificació de la jornada escolar. A més, el CEM ha d’elaborar, de manera preceptiva, un informe anual sobre la situació de l’ensenyament a la localitat. Des de STEPV “estem implicats i compromesos en el foment de la participació a l’àmbit educatiu, ja que la participació democràtica a través del CEM és un factor indiscutible de millora de la qualitat educativa, perquè la comunitat escolar s’hi compromet, ja que se sent correponsable de decisions de la màxima importància.”

La jornada formativa, oberta a tot el professorat, AMPAs, alumnat, administració educativa, ajuntaments, associacions i altres entitats, té per objectiu no només aclarir una normativa bastant confusa i que cal que siga revisada en profunditat, sinó oferir un marc de debat i discussió sobre la necessitat d’aprofundir la participació democràtica. “En les últimes dècades, hem delegat massa en altres instàncies i hem renunciat al poder de decisió que ens pertoca com a la societat profundament i radicalment democràtica a què aspirem a ser.

No hay comentarios

Dejar respuesta