Socialistes Xàtiva aproven la candidatura que vol tornar a guanyar les eleccions

Roger Cerdà: «lidere un equip disposat a consolidar el camí de creixement que hem iniciat a la ciutat»

El dissabte, l’assemblea de l’Agrupació Socialista de Xàtiva ha ratificat la candidatura que vol revalidar la confiança majoritària de la ciutadania en les properes Eleccions Municipals del 26 de maig de 2019. La llista elevada a l’assemblea ha estat prèviament aprovada per unanimitat pels membres de l’executiva reunits el passat dijous. Les companyes i companys socialistes que demanen el recolzament de la ciutadania per continuar fent créixer Xàtiva són:

1- Roger Cerdà
2- Xelo Angulo
3- Nacho Reig
4- Raquel Caballero
5- Pedro Aldabero
6- Lena Baraza
7- Ricardo Martínez
8- Reme Sinisterra
9- José Vicente Benavent
10- Mariola Sanchis
11- Pepe Giménez
12- Carla Pastor
13- Jose Antonio Climent
14- Teresa Martí
15- Rafa Penadés
16- Cristina Molina
17- Francisco Cabrerizo
18- Laura Fenollar
19- Daniel Fluerariu
20- Paula Santamaria
21- Rafael Llorens

Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva i cap de llista del PSPV-PSOE:

«Lidere un equip disposat a rebre el màxim suport dels veïns i veïnes de Xàtiva per consolidar el camí de creixement que hem iniciat a la ciutat. Els socialistes hem retornat la bona gestió a l’Ajuntament, hem reduït a la tercera part l’endeutament municipal i hem creat ocupació, amb un creixement exponencial de les polítiques socials per a que aquest progrés arribe a totes i a tots, sense que ningú quede endarrerit.

Hem impulsat la Cultura i la recuperació del patrimoni històric de manera decidida, per a recuperar el bon nom d’aquesta ciutat. Hem creat línies d’Educació Infantil gratuïta als col·legis públics i anem a construir un nou col·legi del Pla de la Mesquita. Hem millorat la promoció turística aconseguint que cada vegada vinguen més visitants a Xàtiva, amb l’efecte positiu per a les empreses i serveis locals.

Hem recuperat les polítiques per als més joves, convertint la Casa de la Joventut en un espai viu, actiu i una referència per al jovent o obrint un espai com el JOC que ve a cobrir les necessitats d’una part molt important de la població.

Hem actualitzat la Fira de Xàtiva, l’hem feta més gran i atractiva, millorant la seguretat i l’accessibilitat i creant nous espais escènics per a que tothom la puga gaudir d’acord amb els seus gustos i preferències. També hem obert el Festival Nits al Castell a tota la ciutadania i l’hem promocionat adequadament.

I, com no, hem millorat les instal·lacions esportives i les ajudes econòmiques als clubs per a fer tot el possible per a respondre al magnífic moment que viu l’esport a la nostra ciutat, donant veu al poble i resposta a les seues peticions, com la piscina coberta.

Els socialistes eixim amb il·lusió a demanar el vot de la gent de Xàtiva, perquè volem consolidar les polítiques de progrés i de creixement, les polítiques per a les persones, les que realment milloren la vida de les nostres veïnes i veïns.

I ho farem com ja ho hem fet en aquestos quatre anys: amb honradesa, amb treball i amb l’orgull de servir a una ciutat plena de possibilitats de futur per als seus habitants.

Amb la confiança de la gent de Xàtiva, i amb més forces i ganes que mai, anem a dur a terme projectes molt il·lusionants que milloren la vida de les persones, que continuen creant riquesa i ocupació, que recuperen el patrimoni històric i que duguen a Xàtiva a ocupar el lloc que realment li correspon, com el nou Palau de Justícia de Santa Clara, l’ampliació del pavelló de voleibol o el nou centre de salut en la zona est de la ciutat.

Estic segur que aquestes seran les persones que governaran Xàtiva els pròxims 4 anys».

Xelo Angulo, secretaria general de l’Agrupació Socialista de Xàtiva:

«Presentem una candidatura que combina experiència i renovació. Incorpora persones que donen resposta als diferents reptes de futur de la ciutat. Persones que saben el que és el compromís amb la ciutat i amb una organització. Persones normals que simplement volen donar el millor de si mateix per millorar la vida dels ciutadans.

Aquesta candidatura reflexa els valors socialistes i de progrés que Xàtiva necessita. És una candidatura feminista, integradora, compromesa, transformadora, consensuada amb la militància i amb els òrgans de direcció.

Un grup de persones cohesionat que consolida un equip de treball amb el nostre alcalde i candidat, Roger Cerdà. Aquesta proposta que els socialistes de Xàtiva presentem a la ciutadania el proper 26 de maig vol aconseguir un màxim suport i confiança per fer créixer la nostra ciutat i continuar aplicant les polítiques de progrés i consolidar els projectes iniciats al govern municipal.

Com a secretaria general, em sent contenta i il·lusionada amb aquesta proposta i vull agrair a tots i cadascun dels socialistes de Xàtiva la mostra de confiança i generositat de les companyes i companys que de manera unànime li han donat suport.

Més units que mai i junts, preparats per a governar la nostra ciutat amb l’alcalde de totes i tots, Roger Cerdà».

candidatos-eleccions-psoe2-diaridigital.es


En castellà:

Los socialistas aprueban la candidatura que quiere volver a ganar las elecciones en Xàtiva

El sábado, la asamblea de la Agrupación Socialista de Xàtiva ha ratificado la candidatura que quiere revalidar la confianza mayoritaria de la ciudadanía en las próximas Elecciones Municipales del 26 de mayo de 2019. La lista elevada a la asamblea ha sido previamente aprobada por unanimidad por los miembros de la ejecutiva reunidos el pasado jueves. Las compañeras y compañeros socialistas que piden el apoyo de la ciudadanía para continuar haciendo crecer Xàtiva son:

1- Roger Cerdà
2- Xelo Angulo
3- Nacho Reig
4- Raquel Caballero
5- Pedro Aldabero
6- Lena Baraza
7- Ricardo Martínez
8- Reme Sinisterra
9- José Vicente Benavent
10- Mariola Sanchis
11- Pepe Giménez
12- Carla Pastor
13- Jose Antonio Climent
14- Teresa Martí
15- Rafa Penadés
16- Cristina Molina
17- Francisco Cabrerizo
18- Laura Fenollar
19- Daniel Fluerariu
20- Paula Santamaria
21- Rafael Llorens

Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva y cabeza de lista del PSPV-PSOE:

«Lidero un equipo dispuesto a recibir el máximo apoyo de los vecinos y vecinas de Xàtiva para consolidar el camino de crecimiento que hemos iniciado en la ciudad. Los socialistas hemos devuelto la buena gestión al Ayuntamiento, hemos reducido a la tercera parte el endeudamiento municipal y hemos creado empleo, con un crecimiento exponencial de las políticas sociales para que este progreso llegue a todas y a todos, sin que nadie quede atrás.

Hemos impulsado la Cultura y la recuperación del patrimonio histórico de manera decidida, para recuperar el buen nombre de esta ciudad. Hemos creado líneas de Educación Infantil gratuita en los colegios públicos y vamos a construir un nuevo colegio del Pla de la Mesquita. Hemos mejorado la promoción turística consiguiendo que cada vez vengan más visitantes a Xàtiva, con el efecto positivo para las empresas y servicios locales.

Hemos recuperado las políticas para los más jóvenes, convirtiendo la Casa de la Joventut en un espacio vivo, activo y una referencia para la juventud o abriendo un espacio como el JOC que viene a cubrir las necesidades de una parte muy importante de la población.

Hemos actualizado la Fira de Xàtiva, la hemos hecho más grande y atractiva, mejorando la seguridad y la accesibilidad y creando nuevos espacios escénicos para que todo el mundo la pueda disfrutar de acuerdo con sus gustos y preferencias. También hemos abierto el Festival Nits al Castell a toda la ciudadanía y lo hemos promocionado adecuadamente.

Y, como no, hemos mejorado las instalaciones deportivas y las ayudas económicas a los clubes para hacer todo lo posible para responder al magnífico momento que vive el deporte en nuestra ciudad, dando voz al pueblo y respuesta a sus peticiones, como la piscina cubierta.

Los socialistas salimos con ilusión a pedir el voto de la gente de Xàtiva, porque queremos consolidar las políticas de progreso y de crecimiento, las políticas para las personas, las que realmente mejoran la vida de nuestras vecinas y vecinos.

Y lo haremos como ya lo hemos hecho en estos cuatro años: con honradez, con trabajo y con el orgullo de servir a una ciudad llena de posibilidades de futuro para sus habitantes.

Con la confianza de la gente de Xàtiva, y con más fuerzas y ganas que nunca, vamos a llevar a cabo proyectos muy ilusionantes que mejoran la vida de las personas, que continúen creando riqueza y empleo, que recuperen el patrimonio histórico y que lleven a Xàtiva a ocupar el lugar que realmente le corresponde, como el nuevo Palacio de Justicia de Santa Clara, la ampliación del pabellón de voleibol o el nuevo centro de salud en la zona este de la ciudad.

Estoy seguro de que estas serán las personas que gobernarán Xàtiva los próximos 4 años «.

Xelo Angulo, secretaría general de la Agrupación Socialista de Xàtiva:

«Presentamos una candidatura que combina experiencia y renovación. Incorpora personas que dan respuesta a los diferentes retos de futuro de la ciudad. Personas que saben lo que es el compromiso con la ciudad y con una organización. Personas normales que simplemente quieren dar lo mejor de sí mismas para mejorar la vida de los ciudadanos.

Esta candidatura refleja los valores socialistas y de progreso que Xàtiva necesita. Es una candidatura feminista, integradora, comprometida, transformadora, consensuada con la militancia y con los órganos de dirección.

Un grupo de personas cohesionado que consolida un equipo de trabajo con nuestro alcalde y candidato, Roger Cerdà. Esta propuesta que los socialistas de Xàtiva presentamos a la ciudadanía el próximo 26 de mayo quiere conseguir un máximo apoyo y confianza para hacer crecer nuestra ciudad y continuar aplicando las políticas de progreso y consolidar los proyectos iniciados en el gobierno municipal.

Como secretaría general, me siento contenta e ilusionada con esta propuesta y quiero agradecer a todos y cada uno de los socialistas de Xàtiva la muestra de confianza y generosidad de las compañeras y compañeros que de manera unánime la han apoyado.

Más unidos que nunca y juntos, preparados para gobernar nuestra ciudad con el alcalde de todas y todos, Roger Cerdà «.

No hay comentarios

Dejar respuesta