Sanitat certifica que l’aigua de Xàtiva està lliure de nitrats

La regidora de Sanitat, Cristina Suñer, assegura que totes les analítiques preceptives realitzades en les 4 fonts d’abastiment d’aigua de Xàtiva han donat negatiu en la presència excessiva de nitrats. Com ha dit Suñer “en relació a les darreres informacions publicades sobre la qualitat de l’aigua de consum humà a Xàtiva hem d’aclarir que no responen a la realitat. Totes les analítiques que hem fet ens diuen que els punts d’on agafem l’aigua per beure a Xàtiva estan per baix dels límits que marca la normativa”.

El subministrament d’aigua potable a Xàtiva prové de quatre fonts diferents d’abastiment. El nucli urbà es proveeix fonamentalment d’aigua provinent de Bellús i en menor mesura del dipòsit de la Bola, pertanyent al Sistema de la Mancomunitat de la Costera. L’àrea urbana de Bixquert ho fa mitjançant els pous gestionats per la mercantil Aigües de Bixquert i, finalment, la pedania de la Torre d’En Lloris s’abasteix del Pou del Pilar. En tots aquests punts d’abastiment l’aigua de subministrament compleix amb els paràmetres establerts pel Reial Decret 140/203 pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat d’aigua per a consum humà. El valor paramètric fixat per a la concentració de nitrats en l’aigua de consum humà és de 50 mg/l NO3. Actualment els nivells de Bellús són 6; del dipòsit de la Bola 12; d’Aigües de Bixquert 16 i del pou del Pilar 37.

No hay comentarios

Dejar respuesta

1 × dos =