Roger Cerdà presenta un centre interactiu per a públic familiar al castell de Xàtiva

Roger Cerdà i altres membres de la candidatura del PSPV-PSOE de Xàtiva han presentat aquest matí la seua proposta de dinamització de la visita turística al castell de Xàtiva. Es tracta de la creació d’un centre interactiu que busca «millorar l’experiència turística fent més atractiva la visita per al públic familiar que viatja amb xiquets», en paraules de l’alcalde. Aquesta proposta sorgeix com a resposta a una demanda detectada durant la presència en diferents fires de Turisme que es materialitza en un tipus de públic familiar el pes del qual augmenta cada any i que busca aquest tipus de recursos turístics què no té la nostra ciutat. Cerdà també ha defensat la necessitat de «reivindicar més inversions a la Generalitat Valenciana en la conservació del castell, com a propietària que és de l’immoble». En aquest sentit, el candidat a la reelecció ha recordat que la reconstrucció de la Torre de l’Esperó avança a bon ritme. En aquesta obra, la Generalitat ha invertit al voltant de 335.000 euros.

socialista-en-el-castillo-diaridigital.es2El centre interactiu, batejat inicialment com «Xàtiva, una experiència medieval», es tracta d’un projecte de tematització, comunicació i interpretació turístic-cultural del castell que millora la competitivitat de la destinació a través de la modernització i posada en valor d’aquest recurs. La inversió en aquest equipament se situaria en una forquilla d’entre 60 i 90.000 euros. Complementaria la visita al castell a través de la utilització de noves tecnologies, la qual cosa suposaria una millora experiencial del recorregut turístic, dirigida especialment al visitant infantil, que facilitarà l’accés a la informació sobre el recurs turístic tant per a individus com per a grups. Una nova experiència que unida a l’accessibilitat a la informació del recorregut mitjançant la utilització de noves tecnologies diversifica el producte turístic de Xàtiva i facilita el seu coneixement a aquelles persones amb mobilitat reduïda o limitacions sensorials.

Es planteja una experiència de cinema immersiu, on el visitant assistirà a un espectacle audiovisual envoltant. En aquest espectacle, l’holografia d’un personatge d’animació a mida real en 3D, rebrà els visitants convidant-los a descobrir diversos moments en la història medieval de Xàtiva i del seu castell. Aquest sistema constat d’un equip de so envoltant i una elaborada banda sonora inundaran tot l’espai. Les imatges reals d’actors i paisatges es complementen amb infografies dels diferents escenaris medievals i efectes com pluja o foc. També s’inclouran elements gràfics, com rètols, que ens indicaran les diferents èpoques que reflecteix l’audiovisual o subtitularan en diferents idiomes els diàlegs dels actors.

El fil conductor de l’experiència serà un joc de 7 proves virtuals que el visitant ha de superar per convertir-se en cavaller medieval. Els visitants hauran de superar-les, una a una, recorrent els diferents espais de la sala. Aquest viatge a l’edat mitjana serà una experiència vital lligada a la pròpia realitat dels nens, que crearà experiències plaents, estètiques, que obrin la ment al coneixement i al gaudi del recinte històric.


En Castellâ.

Roger Cerdà presenta un centro interactivo para público familar en el castillo de Xàtiva

socialista-en-el-castillo-diaridigital.es2

Roger Cerdà y otros miembros de la candidatura del PSPV-PSOE de Xàtiva han presentado esta mañana su propuesta de dinamización de la visita turística al castillo de Xàtiva. Se trata de la creación de un centro interactivo que busca «mejorar la experiencia turística haciendo más atractiva la visita para el público familiar que viaja con niños», en palabras del alcalde. Esta propuesta surge como respuesta a una demanda detectada durante la presencia en distintas ferias de Turismo que se materializa en un tipo de público familiar cuyo peso aumenta cada año y que busca este tipo de recursos turísticos de los cuales carece nuestra ciudad. Cerdà también ha defendido la necesidad de «reivindicar mayores inversiones a la Generalitat Valenciana en la conservación del castillo, como propietaria que es del inmueble». En ese sentido, El candidato a la reelección ha recordado que la reconstrucción de la Torre de l’Esperó avanza a buen ritmo. En esta obra, la Generalitat ha invertido alrededor de 335.000 euros.

El centro interactivo, bautizado inicialmente como «Xàtiva, una experiencia medieval», se trata de un proyecto de tematización, comunicación e interpretación turístico-cultural del castillo que mejora la competitividad del destino a través de la modernización y puesta en valor de este recurso. La inversión en este equipamiento se situaría en una horquilla de entre 60 y 90.000 euros. Complementaría la visita al castillo a través de la utilización de nuevas tecnologías, lo cual supondría una mejora experiencial del recorrido turístico, dirigida en especial al visitante infantil, que facilitará el acceso a la información sobre el recurso turístico tanto para individuos como para grupos. Una nueva experiencia que unida a la accesibilidad a la información del recorrido mediante la utilización de nuevas tecnologías diversifica el producto turístico de Xàtiva y facilita su conocimiento a aquellas personas con movilidad reducida o limitaciones sensoriales.

Se plantea una experiencia de cine inmersivo, donde el visitante asistirá a un espectáculo audiovisual envolvente. En este espectáculo, la holografía de un personaje de animación a tamaño real en 3D, recibirá a los visitantes invitándoles a descubrir diversos momentos en la historia medieval de Xàtiva y de su castillo. Este sistema junto a un equipo de sonido envolvente y una elaborada banda sonora inundarán todo el espacio. Las imágenes reales de actores y paisajes se complementan con infografías de los distintos escenarios medievales y efectos como lluvia o fuego. También se incluirán elementos gráficos, como rótulos, que nos indicarán las distintas épocas que refleja el audiovisual o subtitularán en diferentes idiomas los diálogos de los actores.

El hilo conductor de la experiencia será un juego de 7 pruebas virtuales que el visitante debe superar para convertirse en caballero medieval. Los visitantes tendrán que superarlas, una a una, recorriendo los distintos espacios de la sala. Este viaje al Medievo será una experiencia vital ligada a la propia realidad de los niños, que creará experiencias placenteras, estéticas, que abran la mente al conocimiento y al disfrute del recinto histórico.

No hay comentarios

Dejar respuesta

tres × 3 =