Roger Cerdà es compromet amb les bandes de música a cedir-los definitivament la propietat dels seus locals

L’alcalde i candidat a la reelecció pel PSPV-PSOE de Xàtiva, Roger Cerdà, ha mantingut hui una reunió amb les directives de les societats musicals de Xàtiva, la Primitiva Setabense i La Nova. En aquesta convocatòria, Cerdà ha informat a les bandes de música que l’Ajuntament els cedirà de manera definitiva la propietat dels locals que ocupen en el complex del Gran Teatre. Aquestos espais foren cedits per l’anterior govern popular de Rus per un termini de 50 anys, circumstància que ha acabat generant problemes per al desenvolupament de l’activitat de les societats musicals.

roger-bandas-musicales-3-diaridigital.esCerdà ha comunicat que «hem estudiat si era possible la cessió definitiva de la propietat dels locals i hem conclòs que és viable i possible. Hui venim ací a comprometre’ns a fer efectiva aquesta cessió. Això significarà una ajuda clau per a resoldre els inconvenients de naturalesa econòmica ocasionats per la contractació de préstecs per a reformar els locals per part les bandes de música».

roger-bandas-musicales-2-diaridigital.esUn altre dels punts del ordre del dia de la reunió ha estat la solució proposada per donar eixida a una de les reivindicacions de les societats musicals. Concretament, la construcció d’una passarel·la entre ambdós locals per a les eixides d’emergència. Aquesta obra, subvencionada per la Diputació de València, «ha tingut molts entrebancs administratius en els últims anys», segons Cerdà. L’alcalde ha afirmat que «ara tenim la confirmació per part de la Diputació que han trobat la manera de resoldre els obstacles per a poder dur a terme l’obra».

Roger Cerdà ha aprofitat la seua visita a l’espai cultural La Nova per explicar els continguts dels distints convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i les bandes de música de Xàtiva, així com per a reconèixer el magnífic treball que aquestes han fet al llarg de la seua història.


En Castellà;

Roger Cerdà se compromete con las bandas de música a cederles definitivamente la propiedad de sus locales

El alcalde afirma que «esto significará una ayuda clave para resolver problemas económicos»

El alcalde y candidato a la reelección por el PSPV-PSOE de Xàtiva, Roger Cerdà, ha mantenido hoy una reunión con las directivas de las sociedades musicales de Xàtiva, la Primitiva Setabense y La Nova. En esta convocatoria, Cerdà ha informado a las bandas de música que el Ayuntamiento les cederá de manera definitiva la propiedad de los locales que ocupan en el complejo del Gran Teatre. Estos espacios fueron cedidos por el anterior gobierno popular de Rus por un plazo de 50 años, circunstancia que ha acabado generando problemas para el desarrollo de la actividad de las sociedades musicales.

Cerdá ha comunicado que «hemos estudiado si era posible la cesión definitiva de la propiedad de los locales y hemos concluido que es viable y posible. Hoy venimos aquí a comprometernos a hacer efectiva esta cesión. Esto significará una ayuda clave para resolver los inconvenientes de naturaleza económica ocasionados por la contratación de préstamos para reformar los locales por parte las bandas de música «.

Otro de los puntos del orden del día de la reunión ha sido la solución propuesta para dar salida a una de las reivindicaciones de las sociedades musicales. Concretamente, la construcción de una pasarela entre ambos locales para las salidas de emergencia. Esta obra, subvencionada por la Diputación de Valencia, «ha tenido muchos obstáculos administrativos en los últimos años», según Cerdà. El alcalde ha afirmado que «ahora tenemos la confirmación por parte de la Diputación que han encontrado la manera de resolver los obstáculos para poder llevar a cabo la obra».

Roger Cerdà ha aprovechado su visita al espacio cultural La Nova para explicar los contenidos de los distintos convenios de colaboración entre el Ayuntamiento y las bandas de música de Xàtiva, así como para reconocer el magnífico trabajo que éstas han hecho a lo largo de su historia.

No hay comentarios

Dejar respuesta