Roger Cerdà demana que no es tracte d’ignorants als ciutadans de Xàtiva

El projecte de piscina coberta va ser el més votat en els pressupostos participatius i l’adjudicació de les obres, amb els seus terminis, va ser aprovada sense el vot en contra de cap partit

Roger Cerdà, ha eixit a respondre davant les crítiques suscitades per l’obertura de la nova piscina coberta. Cerdà ha tancat la qüestió, deixant clar que «obrir un nou servei públic és fer més Xàtiva. És crear serveis sostenibles que requereixen els ciutadans. Comparar amb inauguracions organitzades per anteriors ajuntaments o primeres pedres és seguir sense adonar-se que al govern s’arriba per solucionar les necessitats de la gent». L’actual alcalde i candidat a la reelecció ha reiterat que s’obri un servei dins els terminis d’execució d’obra que estaven previstos i que es van comunicar degudament en el seu dia. Per a Cerdà, «els beneficiaris d’aquest nou servei són els ciutadans i els esportistes que ja no s’hauran d’anar fora de Xàtiva a entrenar. Creure que aquest tipus de serveis dóna o treu vots és considerar a la ciutadania ignorant i no ho és».

Cal recordar que el projecte de la piscina coberta va ser el més votat dels 25 presentats en el procés de pressupostos participatius organitzat per l’Ajuntament de Xàtiva al maig de 2017. El projecte de piscina coberta obtenir un total de 1.329 vots, en un procés participatiu en què 3.300 ciutadans van decidir sobre el 25% del pressupost d’inversions municipals.

Cerdà s’ha mostrat contrari a que partits que han votat a favor d’aquest servei, tant en junta de govern de com en el ple municipal, ara ho utilitzen com a arma electoral contra el PSPV-PSOE. Segons la seua opinió, aquest fet «demostra dues coses: que durant quatre anys alguns representants d’aquests partits no s’han dedicat plenament a la seua tasca i que, malauradament, alguns altres només saben estar a l’Ajuntament per anar a la contra o alentir el creixement d’aquesta ciutat».

El socialista ha restat importància a alguns comentaris que altres partits han fet circular per xarxes socials: «qualsevol que estiga centrat en la seua tasca a l’Ajuntament sap que si la coberta de la piscina estarà desplegada fins al 31 de maig és perquè els primers dies de juny comença la temporada de bany d’estiu, com és habitual».

El I Trofeu de Natació Ciutat de Xàtiva que se celebrarà el proper dissabte dia 11 de maig ha estat organitzat pel Club Natació Xàtiva. Els integrants d’aquest club esportiu s’han mostrat satisfets pel fet de no haver d’eixir de Xàtiva per a la pràctica de la seua especialitat esportiva.


En Castellà;

Roger Cerdà pide que no se trate de ignorantes a los ciudadanos de Xàtiva

El proyecto de piscina cubierta fue el más votado en los presupuestos participativos y la adjudicación de las obras, con sus plazos, fue aprobada sin el voto en contra de ningún partido

Roger Cerdà, ha salido a responder ante las críticas suscitadas por la apertura de la nueva piscina cubierta. Cerdà ha zanjado la cuestión, dejando claro que «abrir un nuevo servicio público es hacer més Xàtiva. Es crear servicios sostenibles que requieren los ciudadanos. Compararlo con inauguraciones organizadas por anteriores Ayuntamientos o primeras piedras es seguir sin darse cuenta de que al gobierno se llega para solucionar las necesidades de la gente». El actual alcalde y candidato a la reelección ha reiterado que se abre un servicio dentro los plazos de ejecución de obra que estaban previstos y que se comunicaron debidamente en su día. Para Cerdà, «los beneficiarios de este nuevo servicio son los ciudadanos y los deportistas que ya no se tendrán que ir fuera de Xàtiva a entrenar. Creer que este tipo de servicios da o quita votos es considerar a la ciudadanía ignorante y no lo es».

Cabe recordar que el proyecto de la piscina cubierta fue el más votado de los 25 presentados en el proceso de presupuestos participativos organizado por el Ayuntamiento de Xàtiva en mayo de 2017. El proyecto de piscina cubierta obtuvo un total de 1.329 votos, en un proceso participativo en que 3.300 ciudadanos decidieron sobre el 25% del presupuesto de inversiones municipales.

Cerdà se ha mostrado contrario a que partidos que han votado a favor de este servicio, tanto en junta de gobierno como en el pleno municipal, ahora lo utilicen como arma electoral contra el PSPV-PSOE. A su juicio, este hecho «demuestra dos cosas: que durante cuatro años algunos representantes de esos partidos no se han dedicado plenamente a su tarea y que, desgraciadamente, algunos otros sólo saben estar en el Ayuntamiento para ir a la contra o ralentizar el crecimiento de esta ciudad».

El socialista ha restado importancia a algunos comentarios que otros partidos han hecho circular por redes sociales: «cualquiera que esté centrado en su tarea en el Ayuntamiento sabe que si la cubierta de la piscina estará desplegada hasta el 31 de mayo es porque los primeros días de junio comienza la temporada de baño de verano, como viene siendo habitual».

El I Trofeo de Natación Ciutat de Xàtiva que se celebrará el próximo sábado día 11 de mayo ha sido organizado por el Club Natación Xàtiva. Los integrantes de ese club deportivo se han mostrado satisfechos por el hecho de no tener que salir de Xàtiva para la práctica de su especialidad deportiva.

No hay comentarios

Dejar respuesta