Proves d’accés 2016-17 al conservatori Lluis Milà de Xàtiva

PROVES D’ACCÉS CONSERVATORI  2016-2017

CONVOCATORIA DE JUNY

13 de maig • Publicació de la relació provisional de places per al curs 2016-2017.

16 al 30 de maig • Periode de matriculació per arealitzar la prova d’accés als Ensenyaments Professionals.

10 de juny • Publicació dels tribunals per especialitat, dia i hora per a la realització de les proves d’accés.

23, 24 i 27 de juny • Realització de les proves d’accés als Ensenyaments Professionals.

✔ Els continguts de les proves d’accés estàn disponibles des del més març a la secretaria i web del conservatori.

✔ Els resultats de les proves d’accés, es publicaàn al finalitzar les proves de cada especialitat.

✔ Les possibles revisions de les proves es realitzaràn el día 28 de juny (concretar hora amb el tribunal)


PRUEBAS De ACCESO 2016-2017  CONVOCATORIA DE JUNIO

13 de mayo • Publicación de la relación provisional de plazas para el curso 2016-2017.

16 al 30 de mayo • Periode de matriculación por arealitzar la prueba de acceso a las Enseñanzas Profesionales.

10 de junio • Publicación de los tribunales por especialidad, día y hora para la realización de las pruebas de acceso.

23, 24 y 27 de junio • Realización de las pruebas de acceso a las Enseñanzas Profesionales.

✔ Los contenidos de las pruebas de acceso estàn disponibles desde el más marzo a la secretaría y web del conservatorio.

✔ Los resultados de las pruebas de acceso, se publicaàn al finalizar las pruebas de cada especialidad.

✔ Las posibles revisiones de las pruebas se realitzaràn el día 28 de junio (concretar hora con el tribunal)

No hay comentarios

Dejar respuesta