Promoció Econòmica concedeix 4.500 euros en ajudes al lloguer per a noves empreses a Xàtiva

L’Ajuntament ha concedit 4.500 euros en ajudes a l’arrendament de locals comercials i naus industrials per a l’exercici d’activitats empresarials, en el marc de la campanya Carrers del Mercat II, que organitza el departament de Promoció Econòmica. La mesura pretén servir d’estímul per a l’obertura de nous establiments que generen activitat econòmica, per revitalitzar zones del terme municipal de Xàtiva amb baixa densitat comercial i convertir-les en un punt d’atracció per a residents i visitants.

Hi ha tres beneficiaris d’aquesta convocatòria de les ajudes: dues que reben ajudes de 1.800 euros cadascuna per al lloguer de naus industrials (Distristocks and services, S.L. i Laser Show) i un comerç que ha rebut 900 euros d’ajuda al lloguer del baix comercial (Studio Portland).

El primer tinent d’alcalde, Miquel Lorente, ha anunciat que l’Ajuntament té previst reeditar aquestes ajudes amb una nova convocatòria en el mes de gener. Per a Lorente, «la campanya Carrers del Mercat està donant bon resultat».

La subvenció pot arribar fins el 50% del cost mensual de l’arrendament del local o nau on vaja a desenvolupar-se l’activitat empresarial, IVA inclòs, amb una quantia màxima de 150 euros mensuals per als locals i 300 euros mensuals per a les naus industrials, amb un import màxim de subvenció que no superarà les 900 euros per beneficiari, en el cas dels locals, i els 1.800 euros en cas de naus industrials.

Podran sol·licitar aquestes ajudes les persones físiques i jurídiques que inicien una activitat empresarial que haurà d’estar ubicada en els polígons industrials de la ciutat o en els carrers comercials següents: Carrer Sant Francesc, Carrer Trobat, Carrer Font Alós, Carrer Canonge Cebrià, Carrer Beato Castañeda, Carrer Corretgeria, Carrer Botigues, Carrer Matilde Ridocci, Carrer Pi, Carrer Peixcaderia, Carrer Caldereria, Carrer Vallés, Plaça Mercat, Carrer Noguera i Plaça La Bassa.


En Castellá:

El Ayuntamiento ha concedido 4.500 euros en ayudas al arrendamiento de locales comerciales y naves industriales para el ejercicio de actividades empresariales, en el marco de la campaña Carrers del Mercat II, que organiza el departamento de Promoción Económica. La medida pretende servir de estímulo para la apertura de nuevos establecimientos que generen actividad económica, para revitalizar zonas del término municipal de Xàtiva con baja densidad comercial y convertirlas en un punto de atracción para residentes y visitantes.

Hay tres beneficiarios de esta convocatoria de las ayudas: dos que reciben ayudas de 1.800 euros cada una para el alquiler de naves industriales (Distristocks and services, SL y Laser Show) y un comercio que ha recibido 900 euros de ayuda al alquiler del bajo comercial (Studio Portland).

El primer teniente de alcalde, Miquel Lorente, ha anunciado que el Ayuntamiento tiene previsto reeditar estas ayudas con una nueva convocatoria en el mes de enero. Para Lorente, «la campaña Carrers del Mercat está dando buen resultado. Ahora tenemos tres nuevas empresas que han venido a Xàtiva a crear actividad económica. Es un punto de partida para poder seguir trabajando en la línea de promover la creación de nuevos negocios en espacios desocupados del centro histórico y en polígonos de la ciudad «.

La subvención puede llegar hasta el 50% del coste mensual del arrendamiento del local o nave donde vaya a desarrollarse la actividad empresarial, IVA incluido, con una cuantía máxima de 150 euros mensuales para los locales y 300 euros mensuales para las naves industriales, con un importe máximo de subvención que no superará las 900 euros por beneficiario, en el caso de los locales, y los 1.800 euros en caso de naves industriales.

Podrán solicitar estas ayudas las personas físicas y jurídicas que inician una actividad empresarial que deberá estar ubicada en los polígonos industriales de la ciudad o en las calles comerciales siguientes: Carrer Sant Francesc, Carrer Trobat, Carrer Font Alós, Carrer Canonge Cebrià, Carrer Beato Castañeda, Carrer Corretgeria, Carrer Botigues, Carrer Matilde Ridocci, Carrer Pi, Carrer Peixcaderia, Carrer Caldereria, Carrer Vallés, Plaça Mercat, Carrer Noguera y Plaça La Bassa.

No hay comentarios

Dejar respuesta

once + diecisiete =