Primer examen de la regularització de llocs de treball de l’Ajuntament de Xàtiva

Aquest matí s’ha celebrat l’examen dels candidats que opten a una plaça de funcionari de carrera auxiliar de biblioteca, del subgrup C2 de titulació, mitjançant sistema selectiu de concurs oposició per torn lliure. 53 persones han estat admeses en una convocatòria que va ser aprovada en Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2018. Es tracta del primer examen d’oposicions de les convocatòries que formen part de l’Oferta d’Ocupació Pública extraordinària de l’Ajuntament de Xàtiva.

Aquest és un procés de regularització de llocs de treball temporal de 57 places de treballadors municipals ocupades sense haver seguit cap procés com ara un oposició. El procés garanteix la igualtat d’oportunitats per a totes les persones que vulguen accedir a un lloc d’ocupació pública, a través d’un procediment públic, legal i transparent.

A principis de l’actual legislatura, el 59% dels llocs de treball de l’Ajuntament de Xàtiva estaven ocupats de manera temporal o interina. Aquesta circumstància provoca que un nombre important de la plantilla no puga realitzar determinades tasques limitades per llei a personal funcionari.

La regularització de places es farà mitjançant processos selectius que, d’acord amb el marc jurídic, seran de concurrència competitiva, és a dir concurs-oposició. Aquest procés de regularització es pot portar a terme gràcies a que la Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat permet convocar oposicions per regularitzar llocs de treballs existents i ocupats des d’abans de 2005 per un o més treballadors/es amb contracte temporal.

No hay comentarios

Dejar respuesta