El pressupost municipal de Xàtiva per a 2018 arriba als 3 milions d’euros en inversions

L’Ajuntament de Xàtiva afronta el pressupost de 2018 amb importants novetats. Després de dos exercicis centrats en la contenció de la despesa i la reducció del deute, l’equip de govern albira el final de la legislatura i comença a fer un plantejament pressupostari més atrevit.

El pressupost de 2018 assumeix la baixada de l’IBI del 4%, que redueix el capítol d’ingressos, tot i que la baixada de la recaptació es compensa amb les noves altes derivades del procés de regularització cadastral realitzat per la Direcció General del Cadastre en 2016. Es redueix el capítol d’amortitzacions de préstecs de 2,4 milions a 2 milions al 2018. Les amortitzacions anticipades de 2017 han permès aquesta baixada.

Per quantitats, la principal novetat per al pressupost 2018 és l’aposta clara pel capítol d’inversions, que supera en 2018 els 3 milions d’euros. La coberta de piscina de la Ciutat de l’Esport (994.000 euros) o el Centre Social Jove del Barri Nord-oest (334.000 euros) són les més cridaneres. També destaca la nova rotonda a la CV-645, a l’altura del Camp Municipal de Futbol Paquito Coloma (110.000 euros) o la instal·lació d’una línia elèctrica fins a la Casa de la Llum, al paratge de la Cova Negra (70.000 euros).

La resta d’inversions, fins a un total de 44, es reparteixen en totes les àrees. El criteri establert per assignar el pressupost ha prioritzat el Pla Director d’Inversions, aprovat en 2017. Les inversions participatives incrementen el seu pressupost el 2018 fins a 275.000 euros.

Part d’aquestes inversions es finançaran amb un préstec de 1,6 milions. És la primera vegada en l’actual legislatura que es recorre a deute per finançar inversions. En 2017 el préstec d’1 milió es va dedicar per complet a assumir deutes de l’anterior legislatura.
El capítol de personal obté un considerable increment de 797.000 euros, després de la provisió econòmica de 24 nous treballadors, entre ells dos noves places de policia local que se sumen a les 5 places per cobrir. També es dota pressupost per indemnitzacions derivades del procés de regularització de plantilla iniciat el 2017.

Previsions per 2019 i 2020
Per primera vegada, el pressupost compta amb un Pla Director d’Inversions. En ell s’anticipen diferents inversions que podrien materialitzar-se en 2019 i 2020. El desviament de la séquia Murta al seu pas pel nucli urbà, amb 970.000 euros i el desdoblament de l’antic pavelló de voleibol, amb 700.000 euros són les partides més importants per a futurs exercicis.

No hay comentarios

Dejar respuesta