El pressupost de l’Alcúdia de Crespins incrementa la despesa en benestar social i redueix el deute en un 20%

El ple municipal de l’Alcúdia de Crespins va aprovar de forma inicial el pressupost de l’exercici 2018 amb un equilibri entre ingressos i despeses de 3.580.425 euros, continuant així amb la línia encetada esta legislatura, segons ha explicat el regidor d’Hisenda Roberto Granero, qui ha assenyalat que este és un pressupost «realista que atén a les prioritats marcades per l’actual govern on s’incrementa la despesa en l’àrea de benestar social; s’amplia la partida destinada al Pla d’ocupació local i a les associacions i clubs esportius, es contemplen tots els compromisos de pagament heretats, i es redueix la càrrega financera, a l’hora que s’acollixen les inversions necessàries i compromeses».

En aquest sentit, i pel que fa a l’apartat d’ingressos, s’ha incrementat lleugerament sobre l’exercici anterior, sobretot, a conseqüència de l’actualització dels fons autonòmic i provincial de cooperació, així com de la participació municipal en els tributs de l’Estat, segons ha afegit Granero.

D’altra banda, i respecte a les despeses, al capítol I que fa referència a Personal, el pressupost de 2018 aumenta esta partida a causa fonamentalment de les contractacions de professionals en l’àrea de serveis socials que vénen subvencionades per la Diputació de València i la Generalitat Valenciana. També en aquest capítol, l’ajuntament ha augmentat la quantia destinada al Pla d’Ocupació Local en un 20%.

Respecte a la despesa corrent es mante similar a l’exercici anterior. No obstant això, els capítols relacionats amb les despeses i passius financers s’han actualitzat i durant aquest 2018 l’endeutament bancari de l’Alcúdia de Crespins es veurà reduït en més d’un 20% respecte 2017.

Finalment, i pel que fa a les inversions, capítol que més canvia respecte als exercicis anteriors, com ha assenyalat el d’Hisenda, en este 2018 «augmenten fins als 505.080 euros per donar cobertura tant al compliment de la sentència condemnatòria d’expropiació d’unes parcel·les que té l’ajuntament, així com als importants reptes que té el govern i el municipi com són: la 3a fase de les obres de supressió del pas a nivell o l’adequació del Paratge del Riu Nou, entre d’altres».

No hay comentarios

Dejar respuesta