El Pla Xàtiva guanya el Premi Habitatge, Mobilitat i Urbanisme amb Perspectiva de Gènere de la Generalitat

Dilluns passat, Maria José Salvador, consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, va fer entrega del premi a la coopertiva d’arquitectes «El Fabricante de Espheras» pel projecte «Pla Xàtiva, procés de participació del Pla Especial del centre històric de Xàtiva».

L’objectiu d’aquestos premis es reconèixer la tasca desenvolupada a favor d’integrar la perspectiva de gènere en els entorns habitats, en els espais públics urbans i rurals i en la mobilitat.

El Pla Xàtiva és un projecte que va consistir en un procés de participació per a realitzar un diagnòstic de la percepció de les persones veïnes sobre els principals problemes i oportunitats del centre històric de Xàtiva, i que es va portar a terme al llarg de 2017. Un procés que va implicar 4 parts: La Regidoria d’Urbanisme, dirigida per Cristina Suñer; la Regidoría de Cultura i Patrimoni, dirigida per Jordi Estellés; els equips tècnics de El Fabricante de Espheras i Vetges Tu i Mediterrània; i, per últim, un grup motor de ciutadanes, representant a diferents associacions, col·lectius i perfils socials del Centre Històric de Xàtiva.

Per tal d’aplicar criteris inclusius i de gènere a la metodologia, el projecte es va definir en base a 8 perfils diversos, amb un criteri d’igualtat, per buscar que el procés arribés a tots, basats en persones reals que van prestar el seu nom i el seu rostre per representar cada taller. Per fomentar la participació dels diferents perfils es van dissenyar tallers específics, alguns amb la intenció d’afavorir la participació de persones que normalment no participen en aquests processos.

No hay comentarios

Dejar respuesta