Oferta d’Ocupació Pública de 2022 de Ferrocarrils de la Generalitat que compta amb 64 nous llocs de treball

Les places corresponen a Metrovalencia i TRAM d’Alacant per a llocs de tallers, maquinistes, caps o caps de circulació, entre altres
En la convocatòria es reserva un 10,93% dels llocs a persones amb discapacitat o diversitat funcional
El Ple del Consell ha aprovat la convocatòria de la nova l’Oferta d’Ocupació Pública (OEP) de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) corresponent a 2022 i que compta amb un total de 64 places.

Els llocs de treball corresponen a les explotacions de Metrovalencia i TRAM d’Alacant. En concret són: 6 places per a oficials o oficialas d’Ofici de Taller a València; 9 places de maquinistes a València; 1 plaça de maquinista a Alacant; 10 places de caps o caps de Circulació a València; 1 plaça de cap o cap de Circulació a Alacant; 29 places d’agents d’estacions a València; 3 places d’agents d’estacions a Alacant; i 5 places de regulador o reguladora en el Lloc de Comandament de València.

Aquesta convocatòria de 64 places se suma a les 147 ofertes i ja cobertes en els últims anys per fGV. Al seu torn, l’empresa pública té previst la convocatòria de nous concursos per a la cobertura de noves places.

En la present convocatòria es reserva un 10,93% dels llocs a persones amb discapacitat o diversitat funcional (Art. 64 Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana) en les places d’agents d’estacions de València, per la qual cosa de les 29 previstes en la OEP, 7 d’elles compliran amb aquesta normativa.

A més, es contemplaran les mesures i previsions d’adaptació i accessibilitat necessàries perquè les persones amb diversitat funcional puguin realitzar les proves que s’estableixin en condicions concordes amb la seva situació i en termes d’igualtat amb la resta de persones aspirants.

En l’Oferta d’Ocupació Pública es prendran les mesures necessàries per a fer efectiva la igualtat entre dones i homes, de conformitat amb les previsions de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Aquesta Oferta d’Ocupació Pública ha estat negociada amb les organitzacions sindicals amb representació en els Comitès Provincials d’Empresa d’FGV, en sessió celebrada el dia 17 de juny de 2022.

No hay comentarios

Dejar respuesta