El Consell aprova el calendari laboral per a 2023 en la Comunitat Valenciana

El calendari estableix 12 dies inhàbils, a efectes laborals, retribuïts i no recuperables
Aquest calendari es completarà per les aportacions de les corporacions locals, a les quals correspon determinar dues festes de caràcter local
El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es regula el calendari laboral d’aplicació en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l’any 2023.

El Consell ha pres com a criteri bàsic el respecte a les festes que major tradició tenen en el conjunt de la nostra Comunitat Valenciana, afavorint, així mateix, que el gaudi d’aquestes festes no suposi un perjudici per a l’activitat econòmica de la Comunitat Valenciana sinó, al contrari, beneficiï la competitivitat del conjunt de les empreses valencianes i repercuteixi de manera positiva en l’ocupació.

Es declaren, dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l’any 2023, dies inhàbils a efectes laborals, retribuïts i no recuperables, les dates següents:

6 de gener, Epifania del Senyor
7 d’abril, Divendres Sant
10 d’abril, Dilluns de Pasqua
1 de maig, Festa del treball
24 de juny, Sant Joan
15 d’agost, Asunción de la Verge
9 d’octubre, dia de la Comunitat Valenciana
12 d’octubre, Festa Nacional d’Espanya
1 de novembre, Tots els Sants
6 de desembre, dia de la Constitució
8 de desembre, Immaculada Concepció
25 de desembre, Natividad del Senyor
Amb aquest decret es fa possible el gaudi de les dotze festes laborals en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Així mateix, aquest calendari es completarà per les corporacions locals, a les quals correspon determinar dues festes de caràcter local.

El calendari laboral ha estat sotmès a informe previ del Consell Tripartit per al Desenvolupament de les Relacions Laborals i la Negociació Col·lectiva de la Comunitat Valenciana.

No hay comentarios

Dejar respuesta