Obres de reparació del paviment en un pont de la carretera de Bixquert de Xàtiva

S’ha habilitat un pas provisional amb semàfor pel carril disponible mentre duren les obres

La Policia Local de Xàtiva ha informat dels treballs que s’estan realitzant sobre un dels ponts situats a la CV-620 (antiga Nacional 340), a la zona de Bixquert de Xàtiva, degut a les deficiències detectades en el seu paviment provocades probablement a conseqüència dels darrers temporals de pluja.

carretera-bixquert-obres2L’avís va arribar diumenge a través d’un particular que va contactar amb el Centre d’Emergències per informar d’un despreniment de part del pont situat en la CV-620, a l’alçada de les immediacions del camí del Valle, junt al camí Corral de Mateu, i que podia suposar perill per a la circulació.

La Policia Local de Xàtiva va donar avís a la Guàrdia Civil, al tractar-se de la seua demarcació, i es va desplaçar fins al lloc dels fets per comprovar que el despreniment afecta al carril de circulació sentit Xàtiva de la CV-620. La Guàrdia Civil va realitzar els tràmits oportuns per tal d’evitar mals majors, tenint en compte que es tracta d’una via competència de Conselleria.

«Es tracta d’un desplaçament de terres que s’ha produït en l’encreuament de la carretera amb un barranc i que obliga a tancar un dels dos carrils. Esperem que la Generalitat Valenciana efectue aquesta reparació el més aviat possible donat l’ingent tràfic que suporta aquesta carretera», ha explicat el tinent d’alcalde Ignacio Reig.

Els treballs per tal de solucionar aquestes deficiències al paviment ja han començat, encara que no s’ha pogut especificar el temps que està previst que quede tancat aquest carril. Pel moment s’ha habilitat un pas alternatiu per l’altre carril, amb un semàfor provisional per tal de garantir la seguretat de la circulació.


En Castellà:

Se ha habilitado un paso provisional con semáforo por el carril disponible mientras duran las obras

 La Policía Local de Xàtiva ha informado de los trabajos que se están realizando sobre uno de los puentes situados en la CV-620 (antigua Nacional 340), en la zona de Bixquert de Xàtiva, debido a las deficiencias detectadas en su pavimento provocadas probablemente a consecuencia de los últimos temporales de lluvia.


El aviso llegó domingo a través de un particular que contactó con el Centro de Emergencias para informar de un desprendimiento de parte del puente situado en la CV-620, a la altura de las inmediaciones del camino del Valle, junto al camino Corral de Mateu, y que podía suponer peligro para la circulación.


La Policía Local de Xàtiva dio aviso a la Guardia Civil, al tratarse de su demarcación, y se desplazó hasta el lugar de los hechos para comprobar que el desprendimiento afecta al carril de circulación sentido Xàtiva de la CV-620. La Guardia Civil realizó los trámites oportunos para evitar males mayores, teniendo en cuenta que se trata de una vía competencia de Consellería.


«Se trata de un desplazamiento de tierras que se ha producido en el cruce de la carretera con un barranco y que obliga a cerrar uno de los dos carriles. Esperamos que la Generalitat Valenciana efectúe esta reparación lo más pronto posible dado el ingente tráfico que soporta esta carretera», ha explicado el teniente de alcalde Ignacio Reig.


Los trabajos para solucionar estas deficiencias en el pavimento ya han empezado, aunque no se ha podido especificar el tiempo que está previsto que quede cerrado este carril. Por el momento se ha habilitado un paso alternativo por el otro carril, con un semáforo provisional para garantizar la seguridad de la circulación.

No hay comentarios

Dejar respuesta