Obert el termini per a la sol·licitud de les ajudes al transport universitari

Les ajudes es podran sol·licitar fins el 30 d’abril

Xàtiva, 4 d’abril de 2023.- Des del passat dia 1 està obert el termini per a sol·licitar les ajudes de transport a alumnes residents a Xàtiva que cursen estudis universitaris de grau, formació professional de grau superior, màsters universitaris o música/dansa de grau superior, que no es cursen a la ciutat per al curs 2022/2023. El termini de sol·licituds arriba fins el 30 d’abril de 2023.

Els requisits per a poder ser persona beneficiària de les ajudes inclouen la condició d’estar empadronat a Xàtiva de manera continuada, durant els dotze mesos anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud. Si l’estudiant és estranger caldrà que acredite tindre el NIE. Per a poder rebre l’ajuda s’haurà d’estar matriculat en un curs complet o com a mínim en el 75% dels crèdits corresponents. Les ajudes van dirigides a estudiants integrats en una unitat familiar amb una renda inferior a 60.000€.

És important destacar que no podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes les persones que cursen estudis en ciutats que tinguen serveis de rodalies o mitja distancia, perquè estan 100% subvencionats, a no ser que demostren incompatibilitat dels horaris d’estudi amb dits serveis.

No podran ser beneficiàries les persones que tinguen alguna titulació del mateix nivell que se sol·licita, a excepció de Formació Professional. Tampoc els beneficiaris d’altres ajudes al transport concedides per altres administracions públiques. En aquest sentit, l’Ajuntament de Xàtiva podrà consultar a les administracions corresponents, per tal de realitzar les comprovacions respecte de la veracitat de les dades aportades pels beneficiaris, i exigir la devolució de l’ajuda, en cas de tindre una altra ajuda pública en concepte de transport.

No hay comentarios

Dejar respuesta