Mescla de fantasia i història en el nou llibre de l’autora de Xàtiva Maruxa Duart, «Hispania en el Valle del Olvido»

La figura de Rodrígo Díaz de Vivari i la missió d’alliberar el rei Sancho III guia la trama d’una obra que reivindica la memòria històrica de l’Espanya medieval

L’escriptora, historiadora i dramaturga de Xàtiva Maruxa Duart presenta el pròxim 7 de juny en el Museu de la Ciutat de València el seu llibre Hispania en el Valle del Olvido. Prolífica autora i columnista, entre altres mitjans, en ABC i Levante-EMV, l’autora xativina aborda des de la ficció i el gènere fantàstic, però amb rigorositat i base històrica, una etapa de la història espanyola i el seu context. Duart, segons les seues pròpies paraules, tracta de rescatar de l’ostracisme «la memòria de la història de l’Espanya medieval dels segles XI al XII a través del monarca Sancho III de Pamplona i la seua saga, així com la d’uns altres petit governant d’Aragó, Castella, Lleó, València… a través de la figura llegendària del cavaller Rodrigo Díaz de Vivar qui, des de la seua circumstància de capturat en els submons de Hades, és el fil conductor de la novel·la», explica.

Confidències amargues, batalles, traïcions i morts; les dels propis fills de Sancho III o les morts fratricides pel poder, la gelosia i l’enveja, juntament amb la història de les taifes, amb els seus principals exponents sobirans o la seua liquidació i substitució pels radicals almoràvits amb el seu reg de mortaldat, formen part del relat d’Hispania en el Valle del Olvido «entre filosofies, reflexions i diàlegs», explica l’autora.

La trama descriu la intensa acció generada en torn de la missió d’alliberar a Sancho III de Pamplona i la seua saga, la història d’aquell temps, en definitiva a Hispània d’aquella Vall de l’Oblit, el lloc on es troben presos, i que és la història de l’Espanya de l’edat mitjana al llarg dels segles XI i XII, «enquadrada en un cingle impossible d’escalar, en un castell entre els cercles de l’Avern de rerefons, conduïts per Caront. Tots es troben —explica Duart— als llimbs del Cercle Sisé de les terres de frontera limitants amb els cercles del huerco Arrano i de les hosts d’Arnaldo, prop de les fronteres d’Avern», indica.

L’autora al·ludeix al fet que «ningú deu señorear a ningú amb abús de força o tirania. El millor governant, es llig, ha d’atresorar sinceritat no ja de paraules sinó amb la seua vida com a exemple sense un altre límit que la prudència, la tenacitat i la perseverança a prova de les incomprensions i ingratituds pròpies del camí». Així, fantasia i història transcorren a l’una per aquestes fulles. Una infinitat de personatges i monstres que l’autora rescata, intencionadament, de la mitologia, d’una certa literatura universal com la de Dante, i de llegendes llegendàries i històriques. Tot això amb acció i fantasia en una obra que combina «una història de l’Espanya medieval desconeguda hui en moltes comunitats espanyoles i amanida amb reflexions filosòfiques, valors universals, éssers mitològics i sagues de reis» amb la qual s’intenta, afig, «salvaguardar una certa part de la memòria, amén de contribuir a elevar la cultura i formació actual de joves, en particular, i dels adults en general», conclou.

En la presentació del llibre (prevista a les 19.30 hores) participaran la mateixa autora, i Mar Busquets-Mataix, de la Plataforma de Escritoras del Arco Mediterráneo; Brígida M. Pastor, doctora en Estudis Hispànics (Bristol University, el Regne Unit), i Pascuala Morote Magán, doctora en Filologia Romànica (Universitat de València).


En Castellà:

Fantasía e historia se funden en el nuevo libro de la autora de Xàtiva Maruxa Duart, «Hispania en el Valle del Olvido»

La figura de Rodrígo Díaz de Vivar y la misión de liberar al rey Sancho III guía la trama de una obra que reivindica la memoria histórica de la España medieval

La escritora, historiadora y dramaturga de Xàtiva Maruxa Duart presenta el próximo 7 de junio en el Museo de la Ciudad de Valencia su libro Hispania en el Valle del Olvido. Prolífica autora y columnista, entre otros medios, en ABC y Levante-EMV, la autora setabense aborda desde la ficción y el género fantástico, pero con rigurosidad y base histórica, una etapa de la historia española y su contexto. Duart, según sus propias palabras, trata de rescatar del ostracismo «la memoria de la historia de la España medieval de los siglos XI al XII a través del monarca Sancho III de Pamplona y su saga, así como la de otros régulos de Aragón, Castilla, León, Valencia… a través de la figura legendaria del caballero Rodrigo Díaz de Vivar quien, desde su circunstancia de apresado en los submundos de Hades, es el hilo conductor de la novela», explica.

Confidencias amargas, batallas, traiciones y muertes; las de los propios hijos de Sancho III o las muertes fratricidas por el poder, los celos y la envidia, junto con la historia de las taifas, con sus principales exponentes soberanos o su liquidación y sustitución por los radicales almorávides con su riego de mortandad, forman parte del relato de Hispania en el Valle del Olvido «entre filosofías, reflexiones y diálogos», explica la autora.

La trama describe la intensa acción generada en torno a la misión de liberar a Sancho III de Pamplona y su saga, la historia de ese tiempo, en definitiva a Hispania de ese Valle del Olvido, el lugar donde se hallan presos, y que es la historia de la España del medioevo a lo largo de los siglos XI y XII, «encuadrada en un risco imposible de escalar, en un castillo entre los círculos del Averno de trasfondo, conducidos por Caronte. Todos se hallan —explica Duart— en el limbo del Círculo Sexto de las tierras de frontera limitantes con los círculos del huerco Arrano y de las huestes de Arnaldo, cerca de las fronteras de Averno», indica.

La autora alude a que «nadie debe señorear a nadie con abuso de fuerza o tiranía ninguna. El mejor gobernante, se lee, ha de atesorar sinceridad no ya de palabras sino con su vida como ejemplo sin otro límite que la prudencia, la tenacidad y la perseverancia a prueba de las incomprensiones e ingratitudes propias del camino». Así, fantasía e historia transcurren a la par por estas hojas. Un sinfín de personajes y monstruos que la autora rescata, intencionadamente, de la mitología, de cierta literatura universal como la de Dante, y de leyendas legendarias e históricas. Todo ello con acción y fantasía en una obra que combina «una historia de la España medieval desconocida hoy en muchas comunidades españolas y aderezada con reflexiones filosóficas, valores universales, seres mitológicos y sagas de reyes» con la que se intenta, añade, «salvaguardar cierta parte de la memoria, amén de contribuir a elevar la cultura y formación actual de jóvenes, en particular, y de los adultos en general», concluye. En la presentación del libro (prevista a las 19.30 horas) participarán la propia autora, y Mar Busquets-Mataix, de la Plataforma de Escritoras del Arco Mediterráneo; Brígida M. Pastor, doctora en Estudios Hispánicos (Bristol University, Reino Unido), y Pascuala Morote Magán, doctora en Filología Románica (Universitat de València).

No hay comentarios

Dejar respuesta