Medi Ambient Xàtiva demana precaució en cremes de restes agrícoles

Medi Ambient demana que s’extreme la precaució en cremes de restes agrícoles i maneig de pirotècnia

Les altes temperatures i l’escassesa de pluja durant l’hivern incrementen el risc d’incendis forestals en època de cremes i falles

La regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament de Xàtiva, Pilar Gimeno, ha llançat un avís preventiu per conscienciar a la població de l’elevat risc d’incendi forestal degut a les altes temperatures que s’estan experimentant en les darreres setmanes.

Gimeno ha dit que “des de la Regidoria de Medi Ambient, es dóna avís a tota la ciutadania per a que tinguem precaució, degut a les altes temperatures que estem tenint i a l’hivern tan sec que hem tingut, que ha provoca que el subsol no tinga humitat. Encara estem en època de crema en zones agrícoles i Bixquert i és necessari que s’extremen les precaucions a l’hora de procedir a aquestes cremes. Cal evitar al màxim el risc d’incendi, així com tenir especial cura amb en el maneig de pirotècnia recreativa durant la celebració de les properes falles”.


En castellà:

Medio Ambiente pide que se extreme la precaución en quemas de restos agrícolas y manejo de pirotecnia

Las altas temperaturas y la escasez de lluvia durante el invierno incrementan el riesgo de incendios forestales en época de quemas y fallas

La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Xàtiva, Pilar Gimeno, ha lanzado un aviso preventivo para concienciar a la población del elevado riesgo de incendio forestal debido a las altas temperaturas que se ‘están experimentando en las últimas semanas.

Gimeno ha dicho que «desde la Concejalía de Medio Ambiente, se da aviso a toda la ciudadanía para que tengamos precaución, debido a las altas temperaturas que estamos teniendo y en invierno tan seco que hemos tenido, que ha provoca que el subsuelo no tenga humedad. Todavía estamos en época de quema en zonas agrícolas y Bixquert y es necesario que se extremen las precauciones a la hora de proceder a estas cremas. Hay que evitar al máximo el riesgo de incendio, así como tener especial cuidado con en el manejo de pirotecnia recreativa durante la celebración de las próximas fallas «:

No hay comentarios

Dejar respuesta