La Mancomunitat es suma a la reivindicació per la Igualtat dels Drets de la Dona

 L’entitat finança novament un autobús per a participar en la manifestació del 8 de març a Xàtiva.

Aconseguir una societat lliure de qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe, estimular el canvi social a través del paradigma feminista i servir d’altaveu per a informar de les desigualtats i discriminacions que hui en dia pateixen les dones, són entre altres, les raons que motiven a l’entitat a finançar novament un autobús perquè tots els veïns i veïnes dels municipis que conformen l’entitat puguen secundar la manifestació del 8 de març a Xàtiva.

La presidenta de la Mancomunitat, Mª José Tortosa, ha explicat que “celebrem el dia de la dona possibilitant que la gent dels nostres pobles puga participar en la manifestació que es celebrarà a Xàtiva, fent visible el nostre suport i sensibilitat, en contra de les discriminacions i les desigualtats que encara continuen patint les dones”.

La Mancomunitat, sempre present en aquest tipus d’actes en defensa de la igualtat de gènere, i de l’empoderament de les dones, contribueix un any més a fer visible aquest lluita conjuntament amb tots els pobles.

El recorregut de l’autobús serà per tots aquells pobles integrants de la mancomunitat, sent la inscripció necessària per a participar en aquesta activitat, en cada ajuntament, telefonant al 96.228.04.41 o a través de següent enllaç bit.ly/2GR0tSr


En Castellà:

LA MANCOMUNIDAD SE SUMA A LA REIVINDICACIÓN POR LA IGUALDAD DE los DERECHOS DE LA MUJER

• La entidad financia nuevamente un autobús para participar en la manifestación del 8 de marzo en Xàtiva.

Conseguir una sociedad libre de cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, estimular el cambio social a través del paradigma feminista y servir de altavoz para informar de las desigualdades y discriminaciones que hoy en día sufren las mujeres, son entre otras, las razones que motivan a la entidad a financiar nuevamente un autobús para que todos los vecinos y vecinas de los municipios que conforman la entidad puedan secundar la manifestación del 8 de marzo en Xàtiva.

La presidenta de la Mancomunidad, Mª José Tortosa, ha explicado que “celebramos el día de la mujer posibilitando que la gente de nuestros pueblos pueda participar en la manifestación que se celebrará en Xàtiva, haciendo visible nuestro apoyo y sensibilidad, en contra de las discriminaciones y las desigualdades que todavía continúan sufriendo las mujeres”.

La Mancomunidad, siempre presente en este tipo de actividades en defensa de la igualdad de género, y del empoderamiento de las mujeres contribuye, un año más, a hacer visible este lucha junto con todos los municipios.

El recorrido del autobús será por todos aquellos pueblos integrantes de la Mancomunidad, siendo la inscripción necesaria para participar en esta actividad, yendo a cada ayuntamiento, llamando al 96.228.04.41 o bien, a través del siguiente enlace https://bit.ly/2GR0tSr

No hay comentarios

Dejar respuesta