En marxa les obres de millora de l’accessibilitat a la Casa de Cultura de Xàtiva

La inversió supera els 72.000 euros amb fons de la Diputació i serviran per reformar els banys de la planta baixa i instal·lar un nou ascensor

L’Ajuntament de Xàtiva ha aprofitat el tancament i les mesures extraordinàries provocades per la pandèmia de la Covid-19 per a realitzar millores en alguns dels seus edificis, com és el cas de la Casa de Cultura de Xàtiva.
La inversió supera els 72.000 euros, amb fons de la Diputació de València, i les obres consisteixen en la millora de l’accessibilitat, la reforma dels banys de la planta baixa i la instal·lació d’un nou ascensor.

La Casa de Cultura s’ubica en el Palau dels Mahíques Sanç, al carrer Montcada, i es va començar a construir a principis del segle XVII, ampliant-se considerablement en els anys 20 del darrer segle. En la dècada dels 90 es va rehabilitar per a ús públic com a Casa de Cultura, però aleshores no es va adaptar a l’accessibilitat degut a l’absència de normativa reguladora. La intervenció pretén eradicar la manca d’accessibilitat en la gran majoria d’espais i zones de l’edifici.

«La utilització de la Casa de Cultura estarà condicionada per aquestes obres fins el proper mes de setembre, però de moment es pot seguir emprant la sala de les Columnes, amb accés directe des de l’Albereda», ha manifestat el regidor d’Obres Ignacio Reig, qui ha indicat que es tancarà l’accés des del carrer Montcada mentre duren els treballs i que s’ha procedit a la instal·lació d’un contenidor per a enderrocs.

Millora accessibilitat Biblioteca

ascensor-biblio-diaridigital.esD’altra banda, cal destacar també el final de les obres de col·locació de la plataforma salva-escales per tal de millorar l’accessibilitat a la Biblioteca Municipal de Xàtiva, element que està operatiu des de fa ja algunes setmanes.
L’aparell és un elevador vertical que compta amb totes les mesures que la normativa de seguretat vigent demanda en aquest tipus d’instal·lacions, amb pany i claus per al seu funcionament, atès que es troba en l’exterior, junt a un col·legi, i també per evitar possibles actes vandàlics que perjudiquen la seua utilització, salvaguardant així la seguretat de les persones.


En Castellà:

En marcha las obras de mejora de la accesibilidad en la Casa de Cultura de Xàtiva

La inversión supera los 72.000 euros con fondos de la Diputación y servirán para reformar los baños de la planta baja e instalar un nuevo ascensor

El Ayuntamiento de Xàtiva ha aprovechado el cierre y las medidas extraordinarias provocadas por la pandemia de la Covid-19 para realizar mejoras en algunos de sus edificios, como es el caso de la Casa de Cultura de Xàtiva.
La inversión supera los 72.000 euros, con fondos de la Diputación de València, y las obras consisten en la mejora de la accesibilidad, la reforma de los baños de la planta baja y la instalación de un nuevo ascensor.

La Casa de Cultura se ubica en el Palacio de los Mahíques Sanç, en la calle Moncada, y se empezó a construir a principios del siglo XVII, ampliándose considerablemente en los años 20 del último siglo. En la década de los 90 se rehabilitó para uso público como Casa de Cultura, pero entonces no se adaptó a la accesibilidad debido a la ausencia de normativa reguladora. La intervención pretende erradicar la carencia de accesibilidad en la gran mayoría de espacios y zonas del edificio.

«La utilización de la Casa de Cultura estará condicionada por estas obras hasta el próximo mes de septiembre, pero de momento se puede seguir empleando la sala de las Columnas, con acceso directo desde la Alameda», ha manifestado el concejalde Obras Ignacio Reig, quien ha indicado que se cerrará el acceso desde la calle Moncada mientras duren los trabajos y que se ha procedido a la instalación de un contenedor para escombros.

Mejora accesibilidad Biblioteca
Por otro lado, hay que destacar también el final de las obras de colocación de la plataforma salvaescaleras para mejorar la accesibilidad a la Biblioteca Municipal de Xàtiva, elemento que está operativo desde hace ya algunas semanas.
El aparato es un elevador vertical que cuenta con todas las medidas que la normativa de seguridad vigente demanda en este tipo de instalaciones, con cerradura y llaves para su funcionamiento dado que se encuentra en el exterior, junto a un colegio, y también para evitar posibles actos vandálicos que perjudiquen su utilización, salvaguardando así la seguridad de las personas.

No hay comentarios

Dejar respuesta