L’oficina de la Diputació de Xàtiva està tancada al públic, atén via telefònica i per correu electrònic

L’oficina de la Diputació de Xàtiva, està tancada per a atenció presencial al públic però sí que atenen via telefònica i per correu electrònic en horari habitual per tal de fer el canvi de liquidacions i cartes de pagament dels impostos municipals, com aigua, fem, impost de circulació, i altres impostos que han quedat ajornats per la pandèmia.

Tots els que tinguen domiciliats els rebuts i han pagat en recàrrec, deuen reclamar en l’ajuntament i si encara no han pagat, deuen posar-se en contacte en l’oficina de la Diputació i demanar una nova carta de pagament.

Per altra banda les persones que tenen els rebuts domiciliats, NO HAN DE FER RES, la Diputació es carregarà el 2 de juliol, evidentment, sense recàrrec.

Es pot telefonar al 96 227 35 61 o enviar un correu a ure.xativa@dival.es  amb les dades per demanar una nova carta de pagament.


En Castellà:

La oficina de la Diputación de Xàtiva, está cerrada para atención presencial al público pero sí que atienen vía telefónica y por correo electrónico en horario habitual para hacer el cambio de liquidaciones y cartas de pago de los impuestos municipales, como agua, basura, impuesto de circulación, y otros impuestos que han quedado aplazados por la pandemia.

Todos los que tengan domiciliados los recibos y han pagado en recargo, deben de reclamar en el ayuntamiento y si todavía no han pagado, deben de ponerse en contacto en la oficina de la Diputación y pedir una nueva carta de pago.

Por otro lado las personas que tienen los recibos domiciliados, NO TIENEN QUE HACER NADA, la Diputación se cargará el 2 de julio, evidentemente, sin recargo.

Se puede telefonear al 96 227 35 61 o enviar un correo a ure.xativa@dival.es con los datos para pedir una nueva carta de pago.

No hay comentarios

Dejar respuesta