Llum verda a les obres de coberta de la piscina de les Pereres

El cobriment de la piscina de Les Pereres, de Xàtiva ja té llum verda per a començar a efectuar-se després de que l’Ajuntament haja adjudicat el contracte d’unes obres que estan incloses al Pla Director d’Inversions «Xàtiva Creix».

El Grupo Ravi serà l’empresa encarregada de realitzar les obres, per un import de 798.551 euros, al tractar-se de la millor oferta econòmica de les tretze que s’havien presentat. Les obres començaran al mes de setembre, una vegada finalitze l’època estival de bany, i es prolongaran previsiblement fins el proper mes de març amb una durada de sis mesos.

Va ser fa poc mes d’un any quan es va adjudicar la redacció del projecte de la piscina coberta, on es va realitzar un estudi de viabilitat per ajustar els costos de funcionament als ingressos per la seua explotació.

El projecte en qüestió es basa en una coberta lleugera i retràctil que permeta l’ús com a piscina coberta i climatitzada durant l’hivern sense condicionar l’ús en el període estival, quan podrà ser recollida. Amb aquest mecanisme es busca una millor integració amb l’entorn de la piscina i especialment amb l’edificació de la coberta vermella.

La nova edificació estarà constituïda per tres blocs diferenciats: la prolongació de la coberta vermella actual, la coberta telescòpica automàtica de la piscina, i un edifici d’instal·lacions en el que s’habilite la caldera per escalfar l’aigua de la piscina, així com el quadre elèctric o la depuració i cloració.

«Aquesta instal·lació era una demanda majoritària de la ciutadania, i la gestió econòmica que hem realitzat en els últims anys ens permet tindre una major capacitat per a invertir en aquesta actuació», ha destacat el regidor d’Esports Pedro Aldavero.

Cal recordar que la redacció del projecte per a la col·locació d’una coberta en la piscina pública de la Ciutat de l’Esport va ser la proposta més votada al procés de pressupostos participatius Decideix Xàtiva del passat any 2017, sent escollida per un 25% dels 3.300 ciutadans que van participar.


En Castellà:

PISCINA4-les-pereresEl cubrimiento de la piscina de la Ciutat de l’Esport de Xàtiva ya tiene luz verde para comenzar a efectuarse después de que el Ayuntamiento haya adjudicado el contrato de unas obras que están incluidas en el Plan Director de Inversiones «Xàtiva Creix».

El Grupo Ravi será la empresa encargada de realizar las obras, por un importe de 798.551 euros, al tratarse de la mejor oferta económica de las trece que se habían presentado. Las obras comenzarán en el mes de septiembre, una vez finalice la época estival de baño, y se prolongarán previsiblemente hasta el próximo mes de marzo con una duración de seis meses.

Fue hace poco más de un año cuando se adjudicó la redacción del proyecto de la piscina cubierta, donde se realizó un estudio de viabilidad para ajustar los costes de funcionamiento a los ingresos por su explotación.

El proyecto en cuestión se basa en una cubierta ligera y retráctil que permita el uso como piscina cubierta y climatizada durante el invierno sin condicionar el uso en el periodo veraniego, cuando podrá ser recogida. Con este mecanismo se busca una mejor integración con el entorno de la piscina y especialmente con la edificación de la cubierta roja.

La nueva edificación estará constituida por tres bloques diferenciados: la prolongación de la cubierta roja actual, la cubierta telescópica automática de la piscina, y un edificio de instalaciones en el que se habilite la caldera para calentar el agua de la piscina, así como el cuadro eléctrico o la depuración y cloración.

«Esta instalación era una demanda mayoritaria de la ciudadanía, y la gestión económica que hemos realizado en los últimos años nos permite tener una mayor capacidad para invertir en esta actuación”, ha destacado el concejal de Deportes Pedro Aldavero.

Cabe recordar que la redacción del proyecto para la colocación de una cubierta en la piscina pública de la Ciutat de l‘Esport fue la propuesta más votada en el proceso de presupuestos participativos Decideix Xàtiva del pasado año 2017, siendo elegida por un 25% de los 3.300 ciudadanos que participaron.

No hay comentarios

Dejar respuesta

cinco × uno =