• Professionals MIR, EIR i PIR inicien els seus quatre anys de formació en els centres i unitats del departament

• El gerent del departament de salut Xàtiva-Ontinyent ha agraït l’elecció d’este departament per a la seua formació a aquells residents que finali-tzen i als que comencen

Xàtiva (07.05.24) El departament de salut Xàtiva-Ontinyent ha donat la ben-vinguda a 37 professionals en formació, 26 dones i 6 hòmens, que han optat per realitzar el seu període MIR-EIR-PIR en centres i servicis d’este departa-ment.

El nombre més gran de places per a facultatius MIR que oferta el departament són de l’especialitat de Medicina de Família i Comunitària, amb un total de 14 places MIR i 6 EIR en centres sanitaris acreditats per a la formació de Castelló, Enguera, La Pobla Llarga, l’Olleria, Ontinyent i Xàtiva.
Quant a especialitats, s’oferixen places en formació en les especialitats mèdiques d’Anestèsia, Cirurgia General, Traumatologia, Oftalmologia, Pediatria, Psiquia-tria i Medicina Del Treball, a més d’una plaça de Psicòloga clínica.

En el respectiu a la infermeria, es compta amb tres places EIR per a infermeria obstetricoginecològica (comare) i una d’infermeria del treball.
La jornada, que ha reunit als nous residents, ha servit també de despedida i agraïment als residents que finalitzen la seua formació el pròxim mes de setem-bre.

Tant el gerent del departament, Juan Manuel Campos, com la presidenta de la Comissió de Docència, Elena Albelda, han entregat als residents que finalitzen el seu període formatiu, una carta d’agraïment per la seua elecció d’estos centres i unitats per als seus quatre anys de formació.
Este acte de despedida dels residents i de benvinguda als futurs professionals que comencen la seua formació, ha comptat també amb la presència del director metge d’Atenció Primària, Leonardo Ezpeleta, la directora d’infermeria d’Aten-ció Primària, Juani Rayaa, i la directora d’infermeria del departament, Yolanda Orts, en representació de l’equip docent.

No hay comentarios

Dejar respuesta