L’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva millora la seua xarxa de climatització i tractament d’aire

  • La xarxa de climatització no ha tingut cap renovació com l’actual des de la construcció de l’Hospital.
  • S’aconsegueix major potencia de climatització, ventilació i filtratge d’aire i es generen zones de pressió nevativa per a pacients infecciosos.

L’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva està ampliant i millorant la capacitat de la seua xarxa de climatització i ventilació interior a fi de comptar amb una major qualitat de l’aire en tot el centre i, en concret, en les zones on s’atenen pacients amb Covid 19.
Amb esta finalitat, s’han invertit 874.428 euros en la instal•lació del nou equipament de climatització i tractament d’aire, que ja ha començat. Estos nous equips compten amb l’última tecnologia en climatització, filtrat i eficiència.

La millora de la qualitat de l’aire i climatització que s’està duent a terme incorpora a més recuperadors d’energia calorífica que augmenten la seua eficàcia i mantenen un alt grau d’eficiència energètica d’acord amb la política de reducció d’emissions de CO2 que manté el Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent.
La instal•lació dels nous equips permetrà renovar l’aire i mantindre-ho amb la major puresa possible, especialment en zones molt concretes on s’atenen pacients amb infecció respiratòria, com els servicis d’urgències i les plantes amb hospitalització de pacients Covid.

Sensibles a la qualitat de l’aire
El Servei de Manteniment de l’Hospital, des de l’inici de la pandèmia, s’ha mostrat sensible amb els estudis científics que avalen, cada dia més, la teoria sobre la capacitat de transmissió del virus de la Covid 19 per aerosols. Així, durant les primeres setmanes d’abril, va procedir a tancar la recirculació de l’aire interior, generant una major aportació d’aire exterior i mantenint el mínim temps possible l’aire en els interiors.

Les noves instal•lacions vénen a adaptar-se a la legislació que requerixen actualment les noves climatitzacions d’espais sanitaris, integrant a més del filtrat i la recuperació d’energia, l’ús de filtres HEPA i la realització periòdica de mesuraments i registres tant de la velocitat de l’aire, l’ocupació d’espais, la temperatura i els nivells de CO2.

Esta tecnologia en climatització que s’està instal•lant té també com a objectiu la generació de l’anomenada pressió negativa en determinades zones de l’hospital. En estes zones, es va a extraure i filtrar més aire de què s’introduïx aconseguint així les condicions idònies per a una zona de patologies infeccioses.

La instal•lació d’este equipament l’està duent a terme el Servei de Manteniment del Departament, junt amb personal tècnic d’empreses externes.

Quant al tractament de l’aire interior, el centre ha instal•lat des de l’inici de la pandèmia 28 purificadors d’aire distribuïts entre Serveis i centres amb més dificultat arquitectònica per a generar ventilació natural.

També des del passat mes d’octubre funciona un nou equipament per a dotar de major potència de climatització a aquelles plantes i serveis que patien deficiències degut a l’antiguitat de la xarxa que no ha tingut cap renovació com l’actual des de la construcció de l’Hospital en 1984.

No hay comentarios

Dejar respuesta

diecinueve − dos =