L’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva analitza la qualitat del seu aire

• La iniciativa, emmarcada en el projecte AIRCOV de FISABIO, és pionera en edificis assistencials de la sanitat pública valenciana

•L’estudi conclou que té una òptima qualitat de l’aire interior de les seues instal·lacions

•En els dos últims anys el Departament hi ha invertit més de 1,2 milions d’euros en millores de climatització i tractament d’aire

L’Hospital Lluís Alcanyís i el Centre de Salut Ausiàs March de Xàtiva han sigut uns dels primers centres sanitaris de la sanitat pública valenciana a testar la qualitat de l’aire de les seues instal·lacions. Per a això es dissenyant una metodologia específica per a centres sanitaris que podrà estendre’s en un futur a estudis d’este tipus en altres espais sanitaris.

L’estudi ha sigut realitzat a petició de l’àrea d’Innovació del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent des d’on s’ha cregut necessari conéixer la qualitat de l’aire dels centres sanitaris i la seua possibilitat d’afecció sobre la salut de professionals i pacients.

Per a dur a terme este estudi el Departament s’ha adherit al projecte AIRCOV, desenrotllat per l’Àrea de Seguretat Alimentària de la Fundació FISABIO que està cofinançat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la Unió Europea a través del Programa FEDER en el marc de les línies d’actuació REACT de resposta a la pandèmia per covid19. Este projecte està orientat a avaluar la qualitat de l’aire interior de distints centres públics sanitaris.

L’estudi admet en les seues conclusions que “la correcta ventilació mecànica, la climatització, l’ús de filtres i una adequada neteja permeten una qualitat d’aire òptima en l’interior d’estes instal·lacions”.

El tot el territori espanyol, únicament un hospital oncològic de Barcelona ha realitzat un estudi comparable per a avaluar la qualitat del seu aire interior el que li convertix en el primer de la sanitat pública valenciana a mesurar paràmetres químics i de bioaerosoles de l’aire del seu interior.

L’estudi

En estudi ha mesurat el contingut en l’aire de més de 15 components com el monòxid de carboni, diòxid de carboni, diòxid de nitrogen, partícules en suspensió, compostos orgànics volàtils, formaldehid i ozó i fins a colònies de fongs, bacteris i virus de les malalties infeccioses més habituals. Addicionalment també arreplega la humitat relativa i la temperatura de l’aire.

Els mesuraments s’han realitzat en horari central del dia quan el centre té la seua màxima activitat i s’ha utilitzat una metodologia dissenyada específicament per a este estudi. Quant als cridats bioaerosoles que s’ha mesurat figuren els virus respiratoris més coneguts entre ells el SARS-CoV-2 així com distints tipus de fongs i bacteris que poden trobar-se en l’aire.

L’anàlisi de l’aire ha tingut en compte també els nivells de partícules en l’aire inferiors a 10 microns i fins a inferiors a 2.5 microns concloent l’estudi que la presència d’estes partícules en interior és mínima i l’escassa quantitat d’elles es produïx per mitjà del calçat de pacients i personal així com amb l’obertura de portes i finestres de l’edifici.

Els mostrejos sobre els quals s’ha donat este informe s’han centrat sobre dos de les àrees més susceptibles de que el seu aire estiga contaminat amb algun d’estos agents: es tracta de les àrees d’urgències generals i planta de pneumologia i coincidint amb el passat mes de febrer en què es registrava una de de les onades d’ingressos per covid més elevada de tota la pandèmia.

Actuació en climatització i filtrat

L’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva ha realitzat durant 2020 i 2021 diverses actuacions en tractament d’aire interior i climatització amb una inversió que supera el 1,2 milió d’euros com ara substitució d’impulsors i filtres de climatització, renovació d’equipament de filtrat i generació de zones amb pressió negativa.

A més s’ha millorat sensiblement la potència de bombament d’aire climatitzat a les plantes més allunyades del centre de bombament i s’ha millorat l’eficiència energètica de la climatització.

L’informe que garantix la bona qualitat de l’aire en l’interior de l’Hospital Lluís Alcanyís i el Centre de Salut Ausias March a Xàtiva ha sigut difós entre els responsables de tots els servicis amb la finalitat de donar-ho a conéixer tots els professionals del centre i també conscienciar sobre la importància que té comptar amb una bona qualitat de l’aire.

No hay comentarios

Dejar respuesta

cuatro + dieciseis =