L’horari de les terrasses de bars, restaurants i cafeteries de Xàtiva serà l’habitual

Els pubs i les discoteques no podran reobrir la seua activitat fins l’inici de la fase 3 de la desescalada, previsiblement el 8 de juny

L’Ajuntament de Xàtiva ha recordat en relació a l’explotació de les terrasses per part dels establiments, que només aquelles que estiguen en virtut d’una llicència de bar, restaurant, cafeteria o cafeteria amb ambientació musical tenen permesa l’obertura en aquesta primera fase de la desescalada, a la que la capital de la Costera va entrar el passat dilluns 11 de maig.

La normativa permet el muntatge del 50% de l’aforament total de la terrassa. No obstant, l’Ajuntament de Xàtiva està treballant en una revisió detallada de totes i cadascuna de les terrasses per tal d’afavorir l’ampliació de l’espai en la mesura de les possibilitats sense haver de reduir així el nombre de taules autoritzades abans de la Covid-19. En tot cas es recorda que s’ha de mantenir una separació de dos metres entre les taules i els usuaris amb un màxim de deu persones per taula o agrupació de taules, junt amb altres recomanacions com el foment del pagament amb targeta o la priorització de la coberteria d’un sol ús.

Pel que fa als horaris d’apertura, aquest respondrà a l’horari autoritzat al llarg de l’any per a l’activitat en qüestió, sempre i quan les disposicions generals que es van actualitzant constantment per part del Govern i les autoritats sanitàries no expressen el contrari.

D’altra banda, està previst que els pubs i les discoteques puguen obrir a partir de la fase 3 de la desescalada, el que equival al 8 de juny si es continuen complint les previsions. Per tant, fins eixa data no es podrà produir l’obertura d’aquests locals, i conseqüentment tampoc podran muntar terrassa.


En Castellà:

La apertura de las terrazas en fase 1 está autorizada en horario habitual y solo a bares, restaurantes y cafeterías

Los pubs y las discotecas no podrán reabrir su actividad hasta el inicio de la fase 3 de la desescalada, previsiblemente el 8 de junio

El Ayuntamiento de Xàtiva ha recordado en relación a la explotación de las terrazas por parte de los establecimientos, que solo aquellas que estén en virtud de una licencia de bar, restaurante, cafetería o cafetería con ambientación musical tienen permitida la apertura en esta primera fase de la desescalada, a la que la capital de la Costera entró el pasado lunes 11 de mayo.

La normativa permite el montaje del 50% del aforo total de la terraza. No obstante, el Ayuntamiento de Xàtiva está trabajando en una revisión detallada de todas y cada una de las terrazas para favorecer la ampliación del espacio en la medida de las posibilidades sin tener que reducir así el número de mesas autorizadas antes de la Covid-19. En todo caso se recuerda que se tiene que mantener una separación de dos metros entre las mesas y los usuarios con un máximo de diez personas por mesa o agrupación de mesas, junto con otras recomendaciones como el fomento del pago con tarjeta o la priorización de la cubertería desechable.

En cuanto a los horarios de apertura, éste responderá al horario autorizado a lo largo del año para la actividad en cuestión, siempre y cuando las disposiciones generales que se van actualizando constantemente por parte del Gobierno y las autoridades sanitarias no expresen lo contrario.

Por otro lado, está previsto que los pubs y las discotecas puedan abrir a partir de la fase 3 de la desescalada, lo que equivale al 8 de junio si se continúan cumpliendo las previsiones. Por lo tanto, hasta esa fecha no se podrá producir la apertura de estos locales, y consecuentemente tampoco podrán montar terraza.

No hay comentarios

Dejar respuesta

17 − 7 =