Les persones nascudes en els anys 1956 i 1957 es vacunaran els dies 6 i 7 d’abril

Les persones nascudes en els anys 1956 i 1957 i amb residència en poblacions del nostre departament de salut estan sent citades per a la vacunació COVID19 per als pròxims dies 6 i 7 d’abril.

Per a això s’està enviat un SMS al telèfon mòbil que figura en la targeta SIP de Sanitat. El lloc de vacunació serà a Xàtiva, en el pavelló Francisco Ballester enfront de la Ciutat de l’Esport (on s’ha procedit fins ahir a la vacunació del personal d’educació).

Només hauran d’acudir a la cita aquelles persones que han rebut el missatge i en els dies i hores que indica el missatge. També es recomana seguir l’enllaç que s’adjunta al missatge
Aquelles persones que per qualsevol causa no puguen acudir a la cita. Tornaran a ser citades amb posterioritat en un torn de vacunació que encara no ha estat organitzat. Igual que aquelles persones que no han rebut un SMS bé per no tenir actualitzat el seu número en la base de dades SIP, per haver canviat de domicili recentment (procedents d’altres comunitats) o no tenir l’acreditació SIP actualitzada. Una altra causa també de no rebre aquesta citació serà pertànyer al grup de persones nascudes a la fi de l’any 1957 atès que no s’ha citat a tot el grup d’edat al complet.

Amb tot això, si rep un SMS amb una citació HA D’ACUDIR AL SEU PUNT DE VACUNACIÓ. En el missatge rebrà també cita per a la inoculació de la segona dosi.
És molt important que amb anterioritat a la vacunació se de lectura al full informatiu que s’acompanya al missatge a través d’un enllaç.

No hay comentarios

Dejar respuesta

dos × 1 =