Les obres de la Torre de l’Esperó al Castell de Xàtiva entren en la recta final

La torrassa estarà a punt per abans de l’arranc del festival Nits al Castell

La conclusió de les obres de reconstrucció de la Torre de l’Esperó està pròxima. De fet, qualsevol veí o veïna interessats ja poden observar el colossal volum de la torrassa a poc que passegen pel camí de la Solana del Castell. La previsió és que els treballs finalitzen en un termini inferior a un mes.

L’obra, subvencionada per la Generalitat Valenciana, ha comptat amb un pressupost d’execució de més de 335.000 euros (concretament, 277.195,57 euros més IVA). La configuració de la part oriental del castell ha canviat substancialment, amb una torre de que sobrepassa notablement el llenç de muralla.

S’han recuperat les característiques funcionals i formals de la Torre de l’Esperó, amb tres nivells connectats per escales, amb una sala per planta, que permet l’accés al pas de ronda de la muralla original que resta en peu. També s’han reposaran els sectors que falten dels murs de tancament i buits de pas. Així mateix, es reposat el parapet i emmerletat de la torre, a l’igual que l’escala en els seus diferents trams.

La Torre de l’Esperó original va ser una edificació del període almohade construïda entre finals del segle XII i principis del XIII. Després de la seua reconstrucció, l’edifici té una alçada d’11 metres a l’interior del pati del Castell Menor i de 17,50 metres extramurs.


En Castellà:

Las obras de la Torre de l’Esperó en el Castillo de Xàtiva entran en la recta final

El torreón estará listo para antes del arranque del festival Nits al Castell

La conclusión de las obras de reconstrucción de la Torre de l’Esperó está próxima. De hecho, cualquier vecino o vecina interesados ya pueden observar el colosal volumen del torreón a poco que paseen por el camino de la Solana del Castillo. La previsión es que los trabajos finalicen en un plazo inferior a un mes.

La obra, subvencionada por la Generalitat Valenciana, ha contado con un presupuesto de ejecución de más de 335.000 euros (concretamente, 277.195,57 euros más IVA). La configuración de la parte oriental del castillo ha cambiado sustancialmente, con una torre de que sobrepasa notablemente el lienzo de muralla.

Se han recuperado las características funcionales y formales de la Torre de l’Esperó, con tres niveles conectados por escaleras, con una sala por planta, que permite el acceso al paso de ronda de la muralla original que queda en pie. También se han repondrán los sectores que faltan de los muros de cierre y huecos de paso. Asimismo, se ha repuesto el parapeto y almenado de la torre, al igual que la escalera en sus diferentes tramos.

La Torre de l’Esperó (espolón, en castellano) original fue una edificación del periodo almohade construida entre finales del siglo XII y principios del XIII. Tras su reconstrucción, el edificio tiene una altura de 11 metros en el interior del patio del Castillo Menor y de 17,50 metros extramuros.

No hay comentarios

Dejar respuesta

16 − 1 =