L’ajuntament de Xàtiva ret homenatge als funcionaris jubilats

L’ajuntament de Xàtiva ha retut homenatge aquest matí, als treballadors municipals jubilats en el curs del present exercici, com sol ser tradició durant la celebració del dia de Santa Rita, patrona dels funcionaris. L’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, els ha fet lliurament de la insígnia de la ciutat. A més, han estat acompanyats per alguns membres de la corporació municipal.

Els funcionaris homenatjats han estat:

ALFREDO SOLER CARBO

Pertanyia a la plantilla de Personal Funcionari d’este Ajuntament de Xàtiva.

Amb el càrrec d’AGENT DE LA POLICIA LOCAL.

Des del dia de la seua incorporació EL 16 DESEMBRE DE 1991, ha prestat serveis ininterrompudament com a POLICIA LOCAL DE XÀTIVA. Va nàixer a Genovès, el 15 de març de 1960, i va faltar el 7 de novembre de 2018, a l’edat de 58 anys. El periodo de temps en l’Ajuntament de Xàtiva, fins al dia de la seua defunció ha sigut de, 26 anys, 10 mesos i 21 dies. Destacar que es trobava en servei actiu en les Dependències de la Policia Local, el dia que va patir la malaltia que com a conseqüència de la mateixa va morir.

JOSE JUAN SANCHIS ALMIÑANA

Pertanyia a la plantilla de Personal Funcionari d’aquest Ajuntament de Xàtiva.

Amb el càrrec d’OFICIAL DE POLICIA LOCAL.

Des del dia de la seua incorporació l’1 de març de 1977, ha prestat serveis d’Agent en el Cos de la Policia Local de Xàtiva, i des del 23 de març de 1982, data de la seua presa de possessió d’Oficial ha desenvolupat les tasques pròpies d’aquest lloc, en els darrers anys s’encarregava de l’elaboració d’informes i altres treballs administratius. Va nàixer a Manuel, el 2 de novembre de 1953, té 65 anys. El temps de serveis prestats en l’ajuntament, fins al dia de la seua jubilació forçosa el 2 de novembre de 2018, ha sigut de 41 anys, 8 mesos i 2 dies.

VICENTE ORQUIN LÓPEZ.

Pertanyia a la plantilla de Personal Funcionari d’aquest Ajuntament de Xàtiva.

Amb la categoria de BIBLIOTECARI MUNICIPAL.

Des del dia de la seua incorporació el 16 de setembre de 1985, ha prestat serveis ininterrompudament com a Bibliotecari en la Biblioteca Municipal, a la que ha dedicat tota la seua vida professional, amb moltes ganes i il·lusió per a fer de la biblioteca un servei públic de qualitat. Va nàixer a Xàtiva, el 16 de juny de 1955, té 63 anys. El temps de serveis prestats en l’ajuntament, fins al dia 16 de desembre de 2018, dia de la seua Jubilació anticipada, ha sigut de, 33 anys, 3mesos.

ANTONIO MOLINA DÍAZ.

Pertanyia a la plantilla de Personal Funcionari d’aquest Ajuntament.

Amb el càrrec d’AGENT DE POLICIA LOCAL.

Des del dia de la seua incorporació l’1 de març de 1977, ha prestat serveis d’Agent en el Cos de la Policia Local de Xàtiva, ha desenvolupat tasques d’Agent, d’Agent Motorista, de Coordinador i altres de superior categoria quan les necessitats del servei ho requeria, però principalment els serveis prestats han estat en la secció de tràfic com a Motorista. Va nàixer a Xàtiva, el 11 de gener de 1954, té 65 anys. El temps de serveis prestats en l’ajuntament, fins al dia de la seua jubilació forçosa el 11 de gener de 2019, ha sigut de 41 anys, 10 mesos i 11 dies.

AMALIO PICO PRIMO.

Pertanyia a la plantilla de Personal Funcionari d’aquest Ajuntament.

Amb el càrrec d’AUXILIAR DE POLICIA LOCAL.

Des del dia de la seua incorporació el 31 de gener de març de 1987, ha prestat serveis en el Cos de la Policia Local de Xàtiva, ha desenvolupat tasques d’Auxiliar i d’Agent, realitzava funcions en la secció de tràfic i en el servei de la Grua Municipal. En els darrers anys prestava serveis d’Agent en segona activitat. Va nàixer a Carlet, el 1 1 de febrer de 1956, té 63 anys. El temps de serveis prestats en l’ajuntament, fins al dia de la seua jubilació anticipada el 12 de febrer de 2019, ha sigut de 32 anys, i 21 dies.

VICENTE JOSÉ BOLINCHES CAMPS.

Pertanyia a la plantilla de Personal Funcionari d’aquest Ajuntament.

Amb el càrrec d’INSPECTOR DE TRIBUTS I ACTIVITATS.

Des del dia de la seua incorporació el 8 d’agost de març de 1978, ha prestat serveis d’Agent en el Cos de la Policia Local de Xàtiva, passant en 2005 a desenvolupar tasques d’inspecció, serveis que ha vingut realitzan fins la data de la seua jubilació forçosa. Va nàixer a Xàtiva, el 23 de març de 1954, té 65 anys. El temps de serveis prestats en l’ajuntament, fins al dia de la seua jubilació forçosa el 23 de març de 2019, ha sigut de 40 anys, 7 mesos i 16 dies.

SATURNINO FIGUEROA HUERTAS

Pertanyia a la plantilla de Personal Funcionari d’aquest Ajuntament de Xàtiva.

Amb el càrrec d’AGENT DE POLICIA LOCAL.

Des del dia de la seua incorporació el 16 de gener de 1984, ha prestat serveis d’Agent en el Cos de la Policia Local de Xàtiva, exercint durant uns quants anys les tasques d’agent d’oficines. En els darrers anys prestava serveis d’Agent en segona activitat en el Museu Municipal. Va nàixer a Xàtiva, el 28 d’abril de 1958, té 61 anys. El temps de serveis prestats en l’ajuntament, fins al dia de la seua jubilació anticipada el 2 d’abril de 2019, ha sigut de 35 anys, 2 mesos i 16 dies.

JAVIER PERALES LIÑANA.

Pertanyia a la plantilla de Personal Funcionari d’aquest Ajuntament de Xàtiva.

Amb el càrrec D’ADMINISTRATIU D’ADMINISTRACIÓ GENERAL.

Des del dia de la seua incorporació el 3 de juliol de 1989, ha prestat serveis com AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL en el Departament d’Intervenció principalment i en altres departaments i des de l’1 d’agost de 2011, ocupa el lloc d’ADMINISTRATIU, adscrit en els últims anys a la Secció de Secretaria en el Departament de Coordinació Jurídica i defensa en judici. Va nàixer a Vilanova de Castelló, l’ 11 de maig de 1954, té 65 anys. El temps de serveis prestats en l’ajuntament, fins el 11 de maig de 2019, dia de la seua Jubilació forçosa, ha sigut de, 29 anys, 10 mesos i 9 dies.

NIEVES VILA TOMÁS.

Pertanyia a la plantilla de Personal Laboral d’aquest Ajuntament de Xàtiva.

Amb el càrrec de CONSERGE.

Des del dia de la seua incorporació el 18 de desembre de 2006, ha estat treballant en el servei de neteja dels edificis municipals i a partir de l’1 d’agost de 2009, va passar a realitzar tasques de Conserge en centres educatius, després amb posterioritat va ser adscrita a la biblioteca municipal. Va nàixer a Xàtiva, el 25 de febrer de 1964 i va faltar el 15 de maig de 2019, a l’edat de 55 anys, com a conseqüència d’una greu malaltia, el temps de serveis prestat en l’ajuntament va ser de 12 anys i 26 dies

No hay comentarios

Dejar respuesta

2 + 1 =