L’empresa de recollida de residus tèxtils demana que no es diposite roba fins que passe l’Estat d’Alarma

Els 9 contenidors de Càritas habilitats a Xàtiva van recollir en 2019 més de 60 tones de roba

L’empresa de recollida de residus tèxtils als contenidors de Càritas habilitats a Xàtiva ha demanat a la ciutadania que guarde aquesta roba a casa, i no la llance al dipòsit, almenys fins que finalitze l’Estat d’Alarma esdevingut per la crisi sanitària del Covid-19.

Segons exposen, aquesta demanda es deu a motius de seguretat tant per a la ciutadania de Xàtiva com per als treballadors de l’empresa, que estos dies realitza serveis mínims, amb la intenció de que no es propague el virus ja que aquest pot romandre alguns dies a la roba. Per aquest motiu s’apel·la a guardar a casa les donacions per a que tot allò que es vullga donar per tal de reutilitzar es mantinga en perfecte estat.

«Estem segurs de que amb l’esforç de totes i tots en poc de temps anem a poder frenar l’evolució del Covid-19 i tornarem a la vida normal, i en eixe moment t’agrairem més que mai que tornes a fer les teues donacions», han expressat en un comunicat.

Més de 60 tones en 2019

D’altra banda, Arropa Valencia ha fet públiques les dades de recollida de residus tèxtils del passat any 2019 en aquests contenidors de Càritas. En total van ser 60.454 quilograms de roba els arreplegats en els 9 dipòsits que hi ha repartits per Xàtiva.
Els mesos en que més donacions es van realitzar van ser maig (6.171 kg) i juliol (5.996 kg). La mitjana mensual d’arreplegada de tèxtil va ser de 5.037 quilograms, i en tots i cadascun dels mesos es van arreplegar almenys 3,5 tones de roba.

El contenidor en que més recollides es van produir va ser l’ubicat al carrer Abú Masaifa, seguit per el de l’Avinguda Ausiàs March i pel de l’Avinguda República Argentina. També s’han produït un gran nombre de donacions als contenidors de la Plaça Font dels Vinticinc Dolls i de la Plaça Pintor Tudela.


En Castellà:

La empresa de recogida de residuos textiles pide que no se deposite ropa hasta que pase el Estado de Alarma por seguridad

Lo 9 contenedores de Cáritas habilitados en Xàtiva recogieron en 2019 más de 60 toneladas de ropa

Xàtiva, 24 de marzo de 2020.- La empresa de recogida de residuos textiles de los contenedores de Cáritas habilitados en Xàtiva ha pedido a la ciudadanía que guarde esta ropa a casa, y no la lance al depósito, al menos hasta que finalice el Estado de Alarma producido por la crisis sanitaria del Covid-19.

Según exponen, esta demanda se debe a motivos de seguridad tanto para la ciudadanía de Xàtiva como para los trabajadores de la empresa, que estos días realiza servicios mínimos, con la intención de que no se propague el virus puesto que este puede permanecer algunos días en la ropa. Por este motivo se apela a guardar en casa las donaciones para que todo aquello que se quiera dar para reutilizar se mantenga en perfecto estado.

«Estamos seguros de que con el esfuerzo de todas y todos en poco de tiempo vamos a poder frenar la evolución del Covid-19 y volveremos a la vida normal, y en ese momento agradeceremos más que nunca que vuelvan a hacer sus donaciones», han expresado en un comunicado.

Más de 60 toneladas en 2019
Por otro lado, Arropa Valencia ha hecho públicos los datos de recogida de residuos textiles del pasado año 2019 en estos contenedores de Cáritas. En total fueron 60.454 kilos de ropa los recogidos en los 9 depósitos que hay repartidos por Xàtiva.
Los meses en que más donaciones se realizaron fueron mayo (6.171 kg) y julio (5.996 kg). La media mensual de recogida de textil fue de 5.037 kilos, y en todos y cada uno de los meses se recogieron al menos 3,5 toneladas de ropa.

El contenedor en que más recogidas se produjeron fue el ubicado en la calle Abú Masaifa, seguido por el de la Avenida Ausiàs March y por el de la Avenida República Argentina. También se han producido un gran número de donaciones en los contenedores de la Plaza Font dels Vinticinc Dolls y de la Plaza Pintor Tudela.

No hay comentarios

Dejar respuesta