L’Assemblea General de Caixa Ontinyent elegeix els nous membres del Consell d’Administració

Culmina el procés de renovació parcial dels consellers que, conforme a la normativa, ha de celebrar-se cada tres anys. ( Foto portada axiu 2019)

Dinamitzar l’economia de la zona, facilitar l’accés als serveis digitals, implicar-se en la sostenibilitat del model econòmic, social i mediambiental i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, principals línies d’actuació en 2021.
Caixa Ontinyent ha celebrat esta vesprada Assemblea General ordinària i extraordinària, amb assistència de 41 dels 47 membres que la conformen, és a dir, el 87,23% dels seus consellers generals.
Els resultats mostren un benefici, abans d’impostos, de 6,1 milions d’euros. Després del pagament d’impostos, als quals es destinen 1,6 milions d’euros, el benefici net se situa en 4,5 milions d’euros, un 22,74% inferior al del 2019. Un resultat que millora les expectatives d’un exercici tan atípic malgrat destinar 4,4 milions d’euros a sanejaments i provisions, majoritàriament en previsió d’efectes futurs de la pandèmia.
Aquests beneficis, que en línia amb les recomanacions dels supervisors es destinaran íntegrament a reserves, situen el nivell de capital CET1 en el 14,38% a 31-12-2020 (actualment 14,72%), molt per damunt de l’exigit pel Banc d’Espanya.
La morositat es manté en el 3,53%, molt similar a la de l’any anterior, amb una cobertura del 158,80%.

Renovació parcial dels òrgans de govern
Conforme a la normativa que regula les caixes d’estalvis, els òrgans de govern han de renovar els seus membres, per meitats, cada tres anys. Conforme a les candidatures presentades, l’Assemblea General ha procedit a l’elecció corresponent amb el següent resultat:
Consell d’Administració. Es renoven 4 dels 9 llocs que el componen, incorporant-se Santiago Aniceto i Immaculada Portero com a independents, i Leticia Prats i Mariola Rico com a conselleres generals.
Comissió de Control. Es renoven 3 dels 4 llocs que la componen, repetint com a independent María José Molina i incorporant-se com a consellers generals Jorge Galiana i Juan-Roberto Llin.
Els nous membres elegits per l’Assemblea General s’incorporaran als seus respectius òrgans quan el seu nomenament siga inscrit en el Registre Oficial d’Alts Càrrecs del Banc d’Espanya, previsiblement durant el mes de juny.

Impuls a l’activitat econòmica, digitalització i implicació en sostenibilitat i medi ambient.
Entre les línies d’actuació per a 2021 aprovades per l’Assemblea General, es pretén impulsar l’activitat econòmica de les comarques centrals valencianes possibilitant un finançament adequat que permeta a les empreses i famílies afrontar la situació actual i quedar en la millor posició possible per a una pròxima recuperació econòmica.
De fet, en 2020 Caixa Ontinyent ja va incrementar més del 21% la concessió de préstecs i crèdits, en contrast amb l’alentiment de l’economia per la pandèmia que ha provocat una reducció del comerç i, conseqüentment, del finançament d’aquestes operacions, prou notable en el comerç interior i, en menor mesura, en el comerç exterior. Durant l’any, Caixa Ontinyent va finançar operacions per 269 milions d’euros.
Així mateix, continuarà ampliant-se la digitalització dels serveis financers, de manera que els clients puguen accedir a pràcticament tots ells en les millors condicions de facilitat, comoditat i seguretat.
D’altra banda, s’està desenvolupant la Política de Responsabilitat Social reorientada per la Caixa en 2020, en diverses àrees:
– Portal de transparència perquè els clients tinguen un coneixement més detallat de les peculiaritats dels productes i serveis de Caixa Ontinyent.
– Actualització i aplicació del Pla d’Igualtat en el si de l’Entitat.
– Desenvolupament de la Política de Sostenibilitat i Gestió Ambiental de l’Entitat, tendent a minimitzar l’impacte ambiental de l’Entitat tant a través de les seues inversions com a través de la seua pròpia activitat, i conscienciar a tots sobre la necessitat de contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.

Obra Social
Amb el romanent acumulat d’exercicis anteriors, l’Assemblea General ha aprovat el pressupost d’Obra Social per a 2021, xifrat en 1,2 milions d’euros.
Destaca especialment l’actuació a través de la Fundació Caixa Ontinyent, que ha recuperat i té en funcionament el Mont de Pietat, i desenvolupa un programa pioner d’educació financera que abasta persones i col·lectius de diferents edats i condicions a través de mitjans i canals diversos amb gran protagonisme, en les circumstàncies actuals, de la difusió online.
A més, es mantindran els programes ja establits: centres implantats, publicacions, col·laboració amb col·lectius, presència en Campus i gestió de fundacions participades.

Marcha de l’exercici 2021
El President de l’entitat, Antonio Carbonell, també ha comentat la situació del sector financer i les seues perspectives en l’actual entorn d’incertesa que encara cueja de la crisi del coronavirus.
Quant al balanç de gestió dels primers quatre mesos de 2021, s’incrementen els recursos captats en un 6,71%, passant a 1.080 milions d’euros, i s’incrementen les inversions en un 4,86%, situant-se en 1.279 milions d’euros. El resultat abans d’impostos es xifra en 3,0 milions d’euros, molt per damunt de l’any anterior, si bé no és realment comparable donades les especials circumstàncies d’aquell exercici.

Foto de portada de 2019

No hay comentarios

Dejar respuesta