L’Assemblea General de Caixa Ontinyent aprova els comptes de 2019

Dinamitzar l’economia de la zona i adequar a les circumstàncies actuals els models de servei i de responsabilitat social, principals línies d’actuació en 2020.

Caixa Ontinyent ha celebrat esta vesprada Assemblea General ordinària, amb assistència de 33 dels 46 membres que la conformen, és a dir, el 71,74% dels seus consellers generals.

Els resultats mostren un benefici, abans d’impostos, de 7,6 milions d’euros. Després del pagament d’impostos, als quals es destina 1,7 milions d’euros, el benefici net se situa en 5,9 milions d’euros, un 9,81% inferior al del 2018.
La distribució d’aquestos beneficis eleva el nivell de capitalització de l’entitat (en destinar-se 4,8 milions d’euros a reserves) i potència les accions de la seua obra social (a les quals es destinen 1,1 milions d’euros).
La morositat baixa al 3,44% amb una cobertura de 144,91%, i el capital CET1 se situa en el 16,01%, molt per damunt del mínim exigit pel Banc d’Espanya.

Dinamització de l’economía

Entre les línies d’actuació per a 2020, es pretén impulsar l’activitat econòmica de les comarques centrals valencianes possibilitant un finançament adequat que permeta a les empreses i famílies afrontar la situació actual i quedar en la millor posició possible per a una pròxima recuperació econòmica.

En 2019, els préstecs, crèdits, descompte comercial i finançament d’importacions i d’exportacions van suposar més de 847.000 operacions de desemborsament per import de 1.685 milions d’euros.

Servei i Digitalització

Les actuals circumstàncies propicien l’increment de la utilització dels canals digitals, fonamentalment banca electrònica, App’s i atenció telemàtica. En eixe sentit, s’ha reforçat notablement l’Oficina Digital, la capacitat de les comunicacions, les aplicacions informàtiques i la seguretat de la informació i de les transaccions.

Responsabilitat social i Obra Social.

En 2019 s’ha impulsat especialment la responsabilitat social en aspectes com la transparència, la igualtat i la sostenibilitat, abordant projectes que se substanciaran en 2020 amb l’adaptació de polítiques i el desenvolupament d’actuacions específiques. Així:

– S’està configurant, amb la col·laboració de la Universitat de València, un Portal de

Transparència que facilitarà als clients un coneixement més detallat de les peculiaritats dels productes i serveis de Caixa Ontinyent.

– S’ha actualitzat el Pla d’Igualtat al si de l’Entitat.
– S’està participant en un projecte sectorial per a l’impuls d’una política actualitzada de sostenibilitat i gestió ambiental.

Quant a Obra Social, els resultats de 2019, juntament amb altres romanents, recuperacions i ingressos permeten un pressupost, per al 2020, de 1,5 milions d’euros.
Enguany es consolidarà la Fundació Caixa Ontinyent, amb dues activitats bàsiques: reorientar el programa d’educació financera atenent les circumstàncies actuals (cursos online per a professors, webinars, APP de contes infantils i vídeos divulgatius) i el Mont de Pietat, inaugurat el passat dia 27.
A més, es mantindran els programes establits: centres implantats, publicacions, col·laboració amb col·lectius, presència en Campus i gestió de fundacions participades.

Marxa de l’exercici 2020
El President de l’entitat, Antonio Carbonell, també ha comentat la situació del sector financer i les seues perspectives en l’actual entorn d’incertesa que genera la crisi del coronavirus.

Quant al balanç de gestió d’aquestos sis mesos de 2020, s’incrementen els recursos captats en un 9,83%, passant a 1.064 milions d’euros, s’incrementen les inversions en un 17,80%, situant-se en 1.280 milions d’euros, i baixa un 53,85% el benefici net, situant-se en 2,1 milions d’euros.

No hay comentarios

Dejar respuesta

3 × uno =