L’Arxiu de Xàtiva rep una subvenció per a nou mobiliari i treballs de digitalització

Es tracta d’un increment del 46% respecte a l’ajuda rebuda el passat any 2020

L’Arxiu Municipal de Xàtiva ha rebut per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport una subvenció de 15.191 euros destinada a treballs de digitalització, mobiliari i a les instal·lacions d’arxiu.

Aquesta ajuda serveix per a finançar algunes accions que s’han anat realitzant en els darrers mesos destinades a millorar l’equipament de les instal·lacions, així com actuacions per a assegurar la correcta conservació i prevenció del deteriorament del patrimoni documental. Entre les actuacions es troben la climatització del primer dipòsit de l’Arxiu (3.627,58 euros), la digitalització de documentació històrica municipal (2.999,71 euros), l’adquisició d’un planer horitzontal (2.357,69 euros), la digitalització de documentació històrica municipal (2.999,71 euros) i l’adquisició d’altre planer horitzontal i de tres prestatgeries metàl·liques (3.207,11 euros).

Entre la documentació històrica que s’ha digitalitzat cal destacar algunes obres del segle XVIII, després de la crema de la ciutat, com ara la Real Provisió de Felip V per la qual es fixen els tributs per pot percebre la ciutat després de la guerra o la carta de privilegis fiscals de l’Església Col·legial i a la ciutat de San Felipe (1728), a més d’altres documents a partir de 1750 tant dels segles XVIII com XIX. També trobem algun document del segle XVII com els plets relatius a les séquies de Xàtiva (1617) i al·legacions reals de viles de València o de dret (1661 fins 1751) i fins i tot alguns privilegis i altres documents reals que van des de 1290 a 1704.

La inversió en subvencions per a l’Arxiu municipal de Xàtiva ha anat augmentant de forma notable en els darrers anys. El passat any 2020 es van concedir 10.341,95 euros, mentre que en 2019 l’ajuda va ser de 3.314 euros pel que l’increment ha sigut del 312% i del 46,88% respectivament en els dos darrers exercicis.

No hay comentarios

Dejar respuesta

ocho − cuatro =