L’Alcaldessa de Canals, Mai Castells, intervé l’escoleta municipal de La Torreta

El servei estarà dirigit per l’Ajuntament des de principis del mes de desembre

L’Ajuntament ha iniciat l’expedient per a resoldre el contracte amb l’adjudicatària per impagament del salari a les treballadores del centre

Durant el matí del dilluns 29 de novembre l’Alcaldessa, Mai  Castells, al capdavant de l’Equip de Govern de Canals, ha dut a terme la signatura de la resolució que suposa l’execució material de la intervenció del servei de l’escoleta infantil de La Torreta de Canals.

La resolució dictada per l’alcaldia suposa la incoació de l’expedient per a la resolució de contracte administratiu de serveis que l’Ajuntament manté amb l’actual contractista, Marta Moscardó, per l’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors que estigueren participant en aquesta, amb confiscació de la garantia definitiva. I comporta, a més a més, la intervenció del servei com a mesura cautelar a fi d’assegurar la continuïtat i regularitat en la prestació servei públic d’escola infantil.

Aquesta intervenció cautelar implica que a principis de desembre les treballadores del centre seran assumides per l’Ajuntament fins que es resolga l’expedient de resolució contractual

El consistori ha estat treballant amb la màxima celeritat legal possible, i així s’ha informat puntualment dels passos seguits tant a la Corporació municipal al complet, com a les treballadores de l’escoleta com també a les mares i pares de l’alumnat.

Així doncs, una vegada ha quedat suficientment acreditat que l’actual empresa adjudicatària ha incomplit el contracte per un impagament salarial superior als tres mesos, l’Ajuntament ha intervingut el servei de forma eficaç i contundent, sense contemplar, en cap cas, l’opció del tancament de l’escoleta.

Per últim, Castells ha manifestat que: «Totes i tots haguérem volgut una solució més directa i senzilla, però cal destacar que mai s’ha deixat de treballar pel bé de les treballadores i, sobretot, pels xiquets i xiquetes del centre.

Així mateix, també cal recalcar que s’ha actuat en el moment en què s’han donat les circumstàncies necessàries per a poder intervindre el servei atenent a la legalitat. Al mateix temps que aquesta Alcaldia tenia clar que no anava a incórrer en il·legalitats actuant fora del que els tècnics especialistes, tant interns com externs a l’Ajuntament, determinaren  les seues en les seues consideracions jurídiques».

No hay comentarios

Dejar respuesta