L’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins tanca amb superàvit la liquidació del pressupost de 2016

Des del Consistori de l’Alcúdia de Crespins s’ha anunciat que el pressupost de 2016 reflectix una situació de superávit acumulat de la corporació que ascendix a 791.191,62EUR.

En segon lloc es destaca el resultat de l’avaluació de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, perquè de les dades de liquidació es desprén una capacitat de finançament equivalent al 19,25% dels ingressos no financers ajustats. Respecte al compliment de l’objectiu de regla de despesa, sent el límit de despesa computable 2.480.442,57EUR i la despesa computable de l’exercici 2.434.331,95, es constata el compliment de l’objectiu de regla de despesa per a 2016. El resultat pressupostari de l’exercici és positiu i se situa en 791.101,62EUR; l’estalvi net de l’exercici és positiu per un import de 1.066.745,95EUR; i el romanente de tresoreria per despeses generals té caràcter positiu per una quantia de 1.689.381,05EUR, segons expliquen fonts municipals.

“Estes xifres deixen de manifest la bona gestió que realitza l’equip de govern municipal de l’Alcúdia de Crespins, que pot resumir-se de forma simplificada en que l’Ajuntamentgasta menys del que ingressa. En el context econòmic actual, estos bons resultats econòmics no són fruit de la casualitat, sinó que són el resultado de un procés de millora contínua en la gestió econòmica després de dos anys de posar orde en els comptes que ens va deixar el PP”, assenyala Pepe Garrigós, Tinent de Alcalde i Regidor d’Hisenda.

Garrigós també ha apuntat que “les mesures que el govern municipal ha posat en marxa per a aconseguir mantindre la bona salut econòmica de l’Ajuntament ha suposat tot un encert, sent esta característica un dels elements diferenciats d’esta administració local. La millora en estos indicadors se debe en gran manera a la bona gestió de cobrament que es realitza per part de l’ajuntament, que ha millorat respecte a l’exercici anterior”.

A la vista de les dades, el consistori a més vol reconéixer la responsabilitat dels contribuents agraint als veïns del poble el seu compromís en el pagament de los tributs. Els nivells de recaptació voluntària dels principals tributs es manté en xifres elevades: en l’IBI de 78,61%, en l’Impost de Vehicles (IVTM) en el 85,33% o en la nova taxa d’arreplega de residus que se situa igualment entorn al 85%, i tot açò garantix una autonomia financera de l’ajuntament que le permite finançar els serveis públics que presta, el nivell dels quals i la qualitat s’ha mantingut a pesar de la duresa de la crisi, i fins a s’han vist en muchos casos incrementats.

No hay comentarios

Dejar respuesta

dieciocho + siete =